XB-CON Fakulty ekonomické má své místo v databázi Web of Science

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta ekonomická pořádá již 10 let sérii úspěšných mezinárodních vědeckých konferencí Příležitosti a hrozby podnikové ekonomiky v přeshraničním srovnání, nyní již známou také jako XB-CON. 

XB-CON je mezinárodní odborná konference určená pro studující navazujících a doktorských studijních programů, akademické a vědecké pracovníky a pracovnice, představitele podnikové praxe a jiné aktéry zabývající se česko-německým příhraničím z pohledu podnikové ekonomiky.

Navazuje historicky na sérii česko-německých konferencí pořádaných v rámci přeshraničního projektu „Česko-saská vysokoškolská iniciativa“, jehož partnery byly Technická univerzita Chemnitz, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Západočeská univerzita v Plzni.

Mezi hlavní cíle konference patří přispět k rozvoji přeshraniční spolupráce akademických, vědeckých pracovníků, pracovnic a studujících navazujících magisterských a doktorských studijních programů z obou stran hranice, podpořit jejich publikační činnost, síťovat a monitorovat při tom současné požadavky praxe. Stále více je tato konference i výbornou platformou pro výměnu zkušeností mezi odbornou teorií a podnikovou praxí v přeshraničním srovnání a zejména pro přípravu společných projektů.

Dosud proběhlé ročníky konference (2011, 2014, 2015, 2017 a 2019), věnované podnikové ekonomice v přeshraničním srovnání, byly pozitivně hodnoceny v rámci evaluace konference, o čemž svědčí i rostoucí zájem z řad různých cílových skupin z české i německé strany. Všechny sborníky příspěvků byly zařazeny do databáze Web of Science.

Nosná témata prezentací a příspěvků jsou zaměřena mj. na podnikání ve službách (např. obchod, cestovní ruch), destinační marketing a management, inovaci a kvalitu ve službách, ale také marketing, podnikovou ekonomiku, finanční a daňové aspekty podnikání, průmysl 4.0 a další. Novým fenoménem je udržitelný rozvoj z pohledu managementu a podnikové ekonomiky.

Letošní ročník konference se uskuteční ve dnech 11. - 12. 11. 2021 v Železné Rudě a jeho těžiště bude ležet v přípravě na novou dotační periodu podporující přeshraniční spolupráci.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách konference XB-CON či na e-mailu xbcon@fek.zcu.cz.

Rádi přivítáme i nové účastnice a účastníky!

Galerie


Fakulta ekonomická

Dita Hommerová

26. 04. 2021