XB-CON Fakulty ekonomické má své místo v databázi Web of Science

University Achievements Science

Fakulta ekonomická pořádá již 10 let sérii úspěšných mezinárodních vědeckých konferencí Příležitosti a hrozby podnikové ekonomiky v přeshraničním srovnání, nyní již známou také jako XB-CON. 

XB-CON je mezinárodní odborná konference určená pro studující navazujících a doktorských studijních programů, akademické a vědecké pracovníky a pracovnice, představitele podnikové praxe a jiné aktéry zabývající se česko-německým příhraničím z pohledu podnikové ekonomiky.

Navazuje historicky na sérii česko-německých konferencí pořádaných v rámci přeshraničního projektu „Česko-saská vysokoškolská iniciativa“, jehož partnery byly Technická univerzita Chemnitz, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Západočeská univerzita v Plzni.

Mezi hlavní cíle konference patří přispět k rozvoji přeshraniční spolupráce akademických, vědeckých pracovníků, pracovnic a studujících navazujících magisterských a doktorských studijních programů z obou stran hranice, podpořit jejich publikační činnost, síťovat a monitorovat při tom současné požadavky praxe. Stále více je tato konference i výbornou platformou pro výměnu zkušeností mezi odbornou teorií a podnikovou praxí v přeshraničním srovnání a zejména pro přípravu společných projektů.

Dosud proběhlé ročníky konference (2011, 2014, 2015, 2017 a 2019), věnované podnikové ekonomice v přeshraničním srovnání, byly pozitivně hodnoceny v rámci evaluace konference, o čemž svědčí i rostoucí zájem z řad různých cílových skupin z české i německé strany. Všechny sborníky příspěvků byly zařazeny do databáze Web of Science.

Nosná témata prezentací a příspěvků jsou zaměřena mj. na podnikání ve službách (např. obchod, cestovní ruch), destinační marketing a management, inovaci a kvalitu ve službách, ale také marketing, podnikovou ekonomiku, finanční a daňové aspekty podnikání, průmysl 4.0 a další. Novým fenoménem je udržitelný rozvoj z pohledu managementu a podnikové ekonomiky.

Letošní ročník konference se uskuteční ve dnech 11. - 12. 11. 2021 v Železné Rudě a jeho těžiště bude ležet v přípravě na novou dotační periodu podporující přeshraniční spolupráci.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách konference XB-CON či na e-mailu xbcon@fek.zcu.cz.

Rádi přivítáme i nové účastnice a účastníky!

Gallery


Faculty of Economics

Dita Hommerová

26. 04. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021