Fakulta zdravotnických studií odstartuje kampaň proti alkoholu v těhotenství

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Květen bude na Fakultě zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) ve znamení zdravého a šťastného těhotenství. V partnerství s Univerzitou Karlovou a nestátní neziskovou organizací podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice Nedoklubko připravila fakulta kampaň „Společně proti alkoholu v těhotenství“.
Každý rok se v ČR narodí až 3 000 dětí s vrozenými vadami způsobenými konzumací alkoholu matek v těhotenství. Žádná dávka alkoholu není v těhotenství bezpečná. I na to budou 17. května v ulicích města Plzně upozorňovat studentky oboru Porodní asistence a akademičtí pracovníci. Fakulta zdravotnických studií, pod jejíž záštitou se akce koná, nabídne na svém YouTube kanále také přednášky, které s tématem souvisejí.

Považuji za důležitý úkol univerzit upozorňovat na celospolečensky důležitá témata, seznamovat veřejnost s poznatky vědy a šířit osvětu. Přesně to je smyslem kampaně varující před následky konzumace alkoholu v těhotenství, do níž se zapojila Fakulta zdravotnických studií. Věřím, že větší informovanost veřejnosti je jedna z cest, jak v této věci napomoci ke zlepšení situace,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Celá kampaň vznikla na Univerzitě Karlově, která se jako první rozhodla na problém upozornit a vyvolat k němu veřejnou diskusi s cílem situaci zlepšit. Jako fakulta jsme se rozhodli informační kampaň poté, co nás oslovil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, podpořit, ostatně to vyplývá z naší fakultní profilace. Statistiky uvádějí, že až třicet procent evropských žen v těhotenství konzumuje alkohol a Česká republika bohužel nepatří k výjimkám. Považujeme za své poslání, a zároveň tím naplňujeme třetí roli univerzity, předat tyto informace dále, otevřeně mluvit o problému, který je dost možná odsouván na okraj společenských diskuzí, přestože si zaslouží majoritní pozornost,“ uvádí děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich, který převzal pro město Plzeň nad celou kampaní patronát.

Ženský organismus je všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější než mužský. Ženy mají větší podíl tukové tkáně, menší výkonnost jater a méně aktivní žaludeční enzymy. Při dlouhodobém pití alkoholu proto také existuje u žen větší pravděpodobnost poškození zdraví. „Podle aktuálních odhadů se u nás každoročně narodí 3000 miminek se zdravotními komplikacemi, deformitami a postiženími, které způsobí konzumace alkoholu jejich matkami během těhotenství. U těchto dětí se rozvine se tzv. porucha fetálního alkoholového spektra. Asi u 300 z nich se objeví dokonce velmi závažné poruchy nervového systému, deformity obličeje a poruchy růstu. Jedná se o takzvaný FAS, tedy fetální alkoholový syndrom. Viníka nemusíme hledat dlouho, je jím vysoká konzumace alkoholu u žen v těhotenství,“ upozorňuje proděkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU Alena Lochmannová, která je iniciátorkou projektu na fakultě.

Kromě informační kampaně v ulicích Plzně se v květnu uskuteční také odborné přednášky, které s tématem souvisejí. S ohledem na stávající epidemická opatření budou probíhat online, a budou tak zpřístupněny široké veřejnosti. Tématu kontaktního rodičovství se bude věnovat Kristina Janoušková, která je odbornou asistentku na FZS. Její kolegyně Eva Hendrych Lorenzová pohovoří o významu přípravy ženy na porod. Porodní asistentka Barbora Demková, která v současnosti působí v porodnici v německém městečku Freyung, prozradí, s čím může pomoci porodní asistentka, a pozve posluchače na exkurz do oblasti porodní asistence v zahraničí. Porodní asistentka a laktační poradkyně Aneta Lehečková promluví podrobněji o významu kojení a přinese doporučení pro jeho zdárný průběh. Jako zvaný host vystoupí také výkonná ředitelka organizace Nedoklubko Lucie Žáčková s přednáškou Když se vám miminko narodí dříve, než čekáte. Právě Nedoklubko se stalo partnerem iniciativy Fakulty zdravotnických studií.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Šárka Stará

27. 04. 2021