Fakulta elektrotechnická se podílí na vývoji softwarové aplikace pro návrh textilií

Cooperation Achievements Science

Studenti se budou moci seznámit s tvorbou a digitalizací technické výšivky a vznikne také e-learningový portál.
Výzkumní pracovníci katedry materiálu a technologií Fakulty elektrotechnické spolupracují v rámci programu Erasmus+ na projektu OptimTex - Softwarová aplikace pro návrh textilií. „Jedná se o projekt strategického partnerství pro vysokoškolské vzdělání a jeho hlavní náplní je zlepšování znalostí a dovedností studentů vysokých škol v oblasti softwarových aplikací pro návrh textilií,“ vysvětluje Radek Polanský, řešitel projektu.

Konsorcium projektu odráží velmi vyvážené rozdělení činností a odpovědností mezi partnery v evropských zemích, koordinaci zajišťuje rumunský National R&D Institute for Textiles and Leather. Mimo FEL na projektu participují další tři univerzity (Ghent University, Maribor University, Gheorghe Asachi University) a centrum pro přenos / školení technologií TecMinho.

Experti z FEL vytváří modul pro seznámení studentů s tvorbou a digitalizací technické výšivky. „Hlavním cílem je získat přehled o vlastnostech a parametrech vodivých nití vhodných pro strojní výšivku,“ uvádí Jan Řeboun, další řešitel projektu. „Studenti pak budou schopni teoreticky navrhnout elektrické textilní obvody se světelnými prvky, vyhřívané textilní prvky či detektory vlhkosti. Všechny tyto obvody se studenti naučí digitalizovat pomocí volně dostupného SW Inkstitch a budou schopni je připravit ve vhodném souboru pro vyšití na většině typů vyšívacích strojů,“ pokračuje.

Součástí projektu je dále vytvoření e-learningového portálu pro přístup ke vzdělávacím materiálům, který zpřístupní nejmodernější textilní technologie a vzdělávací materiály studentům a mladým kreativním pracovníkům z oblasti textilu. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou digitálně kvalifikovaného personálu se celosvětově zvětšuje ve všech oblastech včetně vzdělávání a odborné přípravy, a proto si tento projekt klade za cíl digitalizaci právě v těchto oblastech podporovat.

Výzkum podpořil program Erasmus+, projekt 2020-1-RO01-KA203-079823 - Softwarová aplikace pro návrh textilií.

Faculty of Electrical Engineering

Iveta Pangrácová

04. 05. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021