Západočeská univerzita patří mezi sedm nejlepších českých univerzit v oblasti udržitelného rozvoje

University Achievements Public

Do žebříčku Impact Rankings 2021, který hodnotí naplňování cílů udržitelného rozvoje stanovených Organizací spojených národů, se letos dostalo sedm českých univerzit. Západočeská univerzita v Plzni je mezi nimi.

Žebříček každoročně zveřejňuje časopis Times Higher Education. Východiskem hodnocení je 17 cílů udržitelného rozvoje, které OSN přijala na svém summitu v roce 2015. Patří sem rovný přístup ke vzdělání, dosažení genderové rovnosti, zajištění udržitelné spotřeby a výroby, opatření pro udržitelné využívaní zdrojů aj.

Z hlediska jejich naplňování patří prvenství Univerzitě Menchester. Z České republiky se součástí hodnocení stalo sedm univerzit. Nejúspěšnější byly Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Česká zemědělská univerzita v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci, které získaly stejné umístění (401. – 600. místo), dále uspěly také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (601. – 800. místo) a Západočeská univerzita v Plzni společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (801. – 1000. místo).

Západočeské univerzitě se dařilo především v oblastech Průmysl, inovace, infrastruktura, v níž se pozornost věnuje výzkumu univerzit v oblasti průmyslu a inovací, počtu patentů, spin-off firem a příjmům z průmyslu, dále v kategorii Dostupné a čisté energie, kde se hodnotí například výzkum univerzit v oblasti energie. K zařazení do světového žebříčku pomohlo Západočeské univerzitě také hodnocení v kategorii Důstojná práce a ekonomický růst, ve které se měří ekonomický výzkum univerzit, jejich praktiky zaměstnávání a podíl studentů, kteří se účastní pracovních stáží, a také v kategorii Partnerství ke splnění cílů zaměřené na partnerství pro udržitelný rozvoj a posílení prostředků jeho uplatňování.

Gallery


University-wide

Šárka Stará

03. 05. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021