Základy psychohygieny a práce se stresem

17 May

17. května, 09:00

on-line

Further Education University Employees

Udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro mnohé náročné. Zcela nový rozměr a význam osvojení si základních návyků psychohygieny přinesla potřeba distanční výuky/práce v souvislosti s uzavřením škol v rámci epidemiologické situace. Pro některé jedince byla výuka/práce na dálku zcela nepoznaným světem a významným zdrojem stresu.

Enter: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
More information at https://czv.zcu.cz/Kurz/zaklady-psychohygieny-a-prace-se-stresem/

Kurz provede účastníky základními návyky, které je možno implementovat do každodenní péče o vlastní psychickou pohodu, které pomáhají s redukcí stresu a efektivním oddělením pracovního a soukromého života. Základní techniky si účastník prakticky vyzkouší. Po absolvování kurzu bude účastník ovládat základní techniky psychohygieny a bude schopen je efektivně implementovat do vlastní praxe i života. Kurz účastníky seznámí s významem pocitů a potřeb ve vlastním životě (osobním i pracovním), s tím, co se v nás při stresu děje, s příčinami konfliktů a nedorozumění, s praktickými tipy na zvládání stresu a s problematikou prevence přetížení a vyčerpání.University-wide

Jakub Truneček

17. 05. 2021, 09:00