Na Fakultě pedagogické se hovořilo o sportovní teorii a praxi

Conference Cooperation Sport

Centrum tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU připravilo na 28. dubna mezinárodní konferenci s názvem „HRY 2021 – Výzkum a aplikace“. Již 14. ročník konference, uspořádaný pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka a děkana fakulty Pavla Mentlíka, proběhl online formou. Vystoupil na něm mimo jiné renomovaný fotbalový trenér Jaroslav Hřebík a trenér basketbalu Michal Ježdík.

Na konferenci, která se na Fakultě pedagogické koná každé dva roky, se přihlásilo 36 účastníků z Česka, Slovenska, Polska a Španělska. Témata hlavních referátů reflektovala zaměření sekcí, např. profesorka Hana Válková z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně ve svém příspěvku „Hrátky i hry, i když nevidíme, neslyšíme, nechodíme: kudy na to?“ originálním způsobem charakterizovala problematiku sportu se zaměřením na hry hendikepovaných osob.

Specifikem konference je „kulatý stůl“, který opět nabídl prostor pro diskusi o tom, jak se takzvaně rozevírají nůžky mezi sportovní teorií a praxí. Letos pozvání přijali renomovaní trenéři fotbalu a basketbalu Jaroslav Hřebík a Michal Ježdík.

Odpoledne proběhlo jednání v sekcích, které byly tradičně rozděleny na hry a herní přístupy ve školní tělesné výchově, sportovním tréninku, sportovních aktivitách hendikepovaných a rekreačně pohybových aktivitách.

Jakkoliv konference i v online formě splnila svůj cíl, těší se už organizátoři i účastníci na osobní setkání na příštím, tedy 15. ročníku v roce 2023.

Gallery


Improvizované studio s fotbalovým trenérem Jaroslavem Hřebíkem a Jaromírem Votíkem z Centra tělesné výchovy a sportu.

Jeden z hlavních online referátů přednesl Tomáš Perič z Fakulty .tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Online diskuse s Michalem Ježdíkem.

Faculty of Education

Jaromír Votík, Luboš Charvát

04. 05. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021