V kampusu ZČU se testuje vysokorychlostní 5G síť

Cooperation Press Release Public

ZČU se stala testovacím místem vysokorychlostních přenosů dat. V rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu 5G pro 5 měst nainstalovala společnost O2 přímo do kampusu vysílač 5G sítě. Testování sítě je součástí celouniverzitního projektu SmartCAMPUS.
5G sítě, tedy sítě páté generace bezdrátové telekomunikace, ve všech ohledech překonávají dosavadní standard. Jsou výkonnější, rychlejší a efektivnější. Na mobilním zařízení umožňují připojení rychlostí kolem 500 Mbit/s. Přibližují se tedy postupně kapacitám optických sítí,“ vysvětluje Petr Kašpar z Fakulty elektrotechnické ZČU a iniciátor projektu SmartCAMPUS ZČU, který mimo jiné dává příležitost využívat univerzitu jako testovací polygon pro nasazení a propojení vyspělých technologií.

5G technologie se využívají na mnoha místech v celém světě. Plzeň se koncem roku 2019 v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR umístila v první pětici chytrých měst vybraných pro testování 5G technologií a jejich aplikací. Na úspěchu se podílela také ZČU, která s Plzní na přípravě projektu spolupracovala.

Pokročilá technologie se tak nyní v rámci projektu SmartCAMPUS ZČU testuje na univerzitě. „Pilotní instalace 5G sítě v prostředí SmartCampusu ZČU nám umožňuje otestovat tyto nové komunikační technologie mezi prvními,“ říká Jiří Hammerbauer, proděkan Fakulty elektrotechnické ZČU. „5G technologiím patří blízká budoucnost. Jsme rádi, že se tohoto projektu můžeme účastnit," dodává.

SmartCAMPUS ZČU se tak rozšířil o další moderní technologie, které se uplatní v rámci právě řešených, ale i plánovaných projektů. Univerzita má zapůjčeno několik speciálních 5G SIM karet, na kterých lze přenosy dat neomezeně zkoušet. Využít je mohou studenti, zaměstnanci, ale i celá pracoviště nebo projektové týmy. Přispějí tak k testování technologie i k dalšímu rozvoji projektu SmartCAMPUS ZČU.


SmartCAMPUS ZČU je celouniverzitní projekt, který na ZČU běží od roku 2018. Zabývá se možnostmi zavádění moderních technologií a dává příležitost využívat univerzitu jako testovací polygon pro nasazení a propojení vyspělých technologií. Firmám tak umožňuje vyzkoušet jejich technologie v malém měřítku a získat zpětnou vazbu, městům, která chtějí být smart, nabízí možnost vidět chytrá řešení v praxi a rozhodovat se pro ně na základě získaných zkušeností. Zaměstnanci a studenti ZČU se díky projektu mohou seznámit s nejnovějšími technologiemi a spolupracovat na jejich dalším vývoji. SmartCAMPUS ZČU propojuje odborníky z praxe a z akademické sféry, podněcuje vzájemnou spolupráci a vede k transferu znalostí.

Gallery


University-wide

Šárka Stará

05. 05. 2021


ILLUSTRATION / HARVEST

University Public Exhibition

Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

06. 08. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

Archaeologists Discover a Medieval Well in the Courtyard of the Faculty of Arts

Press Release Achievements Science

Faculty of Arts

28. 07. 2021