ZČU má dvojité zastoupení ve významné světové asociaci vědeckých expertů v turismu

Univerzita Úspěchy Věda

Petr Janeček a Petr Štumpf z katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické se od letošního roku stali členy vědecké asociace AIEST.

Mezinárodní asociace vědeckých expertů v turismu (AIEST) je jednou z nejstarších a nejuznávanějších asociací v turismu nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku. Vědci z Fakulty ekonomické se tak zapojili do mezinárodní vědecké komunity více než tří set kolegů z padesáti zemí světa. Tato síť vědců se snaží podpořit multidisciplinární přístup k výzkumu v oblasti turismu.

V letošním roce slaví AIEST sedmdesáté výročí založení. K této příležitosti pořádá na konci léta konferenci ve Švýcarsku, které je považováno za kolébku novodobých teorií v oblasti turismu. Noví zástupci Západočeské univerzity představí v Lucernu systémově dynamické modely pro destinační management. „Pozvání na konferenci jsme obdrželi po našem přijetí do asociace a velmi si vážíme možnosti prezentovat výsledky naší práce evropským a světovým vědeckým špičkám cestovního ruchu. Věřím, že naše výzkumy mohou být konkurenceschopné i v mezinárodním srovnání a že získáme cennou zpětnou vazbu,“ těší se na setkání s novými kolegy Petr Štumpf. „Členství v takto významné asociaci nám může pomoci nejen v otevření obzorů ve výzkumu, ale také při budoucích projektových záměrech a spolupráci,“ dodává Petr Janeček.

Kromě zasíťování a účasti na mezinárodních konferencích pod hlavičkou asociace má členství v AIEST i další výhody. Jednou z nich je možnost publikace ve vědeckém časopisu Tourism Review, který asociace vydává. Především se ale našim vědcům otevírá široké mezinárodní prostředí a platforma pro dlouhodobou spolupráci v projektové a výzkumné činnosti.

Galerie


Petr Štumpf

Petr Janeček

Fakulta ekonomická

Ivana Kutáčová

10. 05. 2021


Sutnarka přeje hravý rok 2022

Studenti Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 12. 2021

Podívejte se, jaký byl třicátý rok ZČU

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

03. 01. 2022

Psychohygiena aneb Jak se radovat v okamžicích (ne)radostných

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

21. 01. 2022

Platforma KETCube EDU se začíná uplatňovat ve výuce

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

21. 01. 2022

Dárci ze Západočeské univerzity pomohli Paměti národa

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

22. 12. 2021