ZČU má dvojité zastoupení ve významné světové asociaci vědeckých expertů v turismu

University Achievements Science

Petr Janeček a Petr Štumpf z katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické se od letošního roku stali členy vědecké asociace AIEST.

Mezinárodní asociace vědeckých expertů v turismu (AIEST) je jednou z nejstarších a nejuznávanějších asociací v turismu nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku. Vědci z Fakulty ekonomické se tak zapojili do mezinárodní vědecké komunity více než tří set kolegů z padesáti zemí světa. Tato síť vědců se snaží podpořit multidisciplinární přístup k výzkumu v oblasti turismu.

V letošním roce slaví AIEST sedmdesáté výročí založení. K této příležitosti pořádá na konci léta konferenci ve Švýcarsku, které je považováno za kolébku novodobých teorií v oblasti turismu. Noví zástupci Západočeské univerzity představí v Lucernu systémově dynamické modely pro destinační management. „Pozvání na konferenci jsme obdrželi po našem přijetí do asociace a velmi si vážíme možnosti prezentovat výsledky naší práce evropským a světovým vědeckým špičkám cestovního ruchu. Věřím, že naše výzkumy mohou být konkurenceschopné i v mezinárodním srovnání a že získáme cennou zpětnou vazbu,“ těší se na setkání s novými kolegy Petr Štumpf. „Členství v takto významné asociaci nám může pomoci nejen v otevření obzorů ve výzkumu, ale také při budoucích projektových záměrech a spolupráci,“ dodává Petr Janeček.

Kromě zasíťování a účasti na mezinárodních konferencích pod hlavičkou asociace má členství v AIEST i další výhody. Jednou z nich je možnost publikace ve vědeckém časopisu Tourism Review, který asociace vydává. Především se ale našim vědcům otevírá široké mezinárodní prostředí a platforma pro dlouhodobou spolupráci v projektové a výzkumné činnosti.

Gallery


Petr Štumpf

Petr Janeček

Faculty of Economics

Ivana Kutáčová

10. 05. 2021


The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021