ZČU má dvojité zastoupení ve významné světové asociaci vědeckých expertů v turismu

Univerzita Úspěchy Věda

Petr Janeček a Petr Štumpf z katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické se od letošního roku stali členy vědecké asociace AIEST.

Mezinárodní asociace vědeckých expertů v turismu (AIEST) je jednou z nejstarších a nejuznávanějších asociací v turismu nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku. Vědci z Fakulty ekonomické se tak zapojili do mezinárodní vědecké komunity více než tří set kolegů z padesáti zemí světa. Tato síť vědců se snaží podpořit multidisciplinární přístup k výzkumu v oblasti turismu.

V letošním roce slaví AIEST sedmdesáté výročí založení. K této příležitosti pořádá na konci léta konferenci ve Švýcarsku, které je považováno za kolébku novodobých teorií v oblasti turismu. Noví zástupci Západočeské univerzity představí v Lucernu systémově dynamické modely pro destinační management. „Pozvání na konferenci jsme obdrželi po našem přijetí do asociace a velmi si vážíme možnosti prezentovat výsledky naší práce evropským a světovým vědeckým špičkám cestovního ruchu. Věřím, že naše výzkumy mohou být konkurenceschopné i v mezinárodním srovnání a že získáme cennou zpětnou vazbu,“ těší se na setkání s novými kolegy Petr Štumpf. „Členství v takto významné asociaci nám může pomoci nejen v otevření obzorů ve výzkumu, ale také při budoucích projektových záměrech a spolupráci,“ dodává Petr Janeček.

Kromě zasíťování a účasti na mezinárodních konferencích pod hlavičkou asociace má členství v AIEST i další výhody. Jednou z nich je možnost publikace ve vědeckém časopisu Tourism Review, který asociace vydává. Především se ale našim vědcům otevírá široké mezinárodní prostředí a platforma pro dlouhodobou spolupráci v projektové a výzkumné činnosti.

Galerie


Petr Štumpf

Petr Janeček

Fakulta ekonomická

Ivana Kutáčová

10. 05. 2021