ZČU má dvojité zastoupení ve významné světové asociaci vědeckých expertů v turismu

University Achievements Science

Petr Janeček a Petr Štumpf z katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické se od letošního roku stali členy vědecké asociace AIEST.

Mezinárodní asociace vědeckých expertů v turismu (AIEST) je jednou z nejstarších a nejuznávanějších asociací v turismu nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku. Vědci z Fakulty ekonomické se tak zapojili do mezinárodní vědecké komunity více než tří set kolegů z padesáti zemí světa. Tato síť vědců se snaží podpořit multidisciplinární přístup k výzkumu v oblasti turismu.

V letošním roce slaví AIEST sedmdesáté výročí založení. K této příležitosti pořádá na konci léta konferenci ve Švýcarsku, které je považováno za kolébku novodobých teorií v oblasti turismu. Noví zástupci Západočeské univerzity představí v Lucernu systémově dynamické modely pro destinační management. „Pozvání na konferenci jsme obdrželi po našem přijetí do asociace a velmi si vážíme možnosti prezentovat výsledky naší práce evropským a světovým vědeckým špičkám cestovního ruchu. Věřím, že naše výzkumy mohou být konkurenceschopné i v mezinárodním srovnání a že získáme cennou zpětnou vazbu,“ těší se na setkání s novými kolegy Petr Štumpf. „Členství v takto významné asociaci nám může pomoci nejen v otevření obzorů ve výzkumu, ale také při budoucích projektových záměrech a spolupráci,“ dodává Petr Janeček.

Kromě zasíťování a účasti na mezinárodních konferencích pod hlavičkou asociace má členství v AIEST i další výhody. Jednou z nich je možnost publikace ve vědeckém časopisu Tourism Review, který asociace vydává. Především se ale našim vědcům otevírá široké mezinárodní prostředí a platforma pro dlouhodobou spolupráci v projektové a výzkumné činnosti.

Gallery


Petr Štumpf

Petr Janeček

Faculty of Economics

Ivana Kutáčová

10. 05. 2021


Exhibition in Smetanovy Sady Commemorates the 30th Anniversary of the Founding of UWB

Press Release Public Exhibition

University-wide

06. 09. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

A Student of the Faculty of Health Care Studies Will Participate in the Paralympic Games in Tokyo

Sport Students Press Release

Faculty of Health Care Studies

23. 08. 2021

Archaeologists Discover a Medieval Well in the Courtyard of the Faculty of Arts

Press Release Achievements Science

Faculty of Arts

28. 07. 2021