Praktické výuky a praxe se od 10. května mohu účastnit studenti všech ročníků

covid-19 Studenti Univerzita

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 10. května dovolena účast na klinické a praktické výuce a praxi nejen studentům posledních ročníků, jak tomu bylo uplynulé dva týdny, ale studentům všech ročníků.

I tentokrát platí, že studenty budou o výuce informovat e-mailem jejich vyučující. Studenti by proto měli kontrolovat své e-mailové schránky a sledovat informace na webových stránkách a sociálních sítích svých fakult.

Podmínkou pro účast na výuce je, že student nemá příznaky onemocnění covid-19 a podstoupil antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativní. Student se přitom musí nechat testovat každých sedm dní. Kde se nechat testovat, se dozvíte na covid-19: informace pro studenty.  

Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na ty, kdo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, skončila u nich doba izolace a zároveň od prvního pozitivního POC antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Test také nemusejí podstupovat studenti, kteří už byli proti nemoci covid-19 očkováni a mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, jímž se mohou prokázat. Od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu očkování nebo první dávky v případě jednodávkového schématu přitom muselo uběhnout nejméně 14 dní.

Dovolena je také účast studentů na individuálních konzultacích nebo poradenských službách, a to v režimu jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba. U individuálních konzultací nebo jiných individuálních činností přitom není test na koronavirus vyžadován, ale s ohledem na bezpečnost studentů i vyučujících jej doporučujeme absolvovat.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví také upravuje pravidla pro průběh zkoušek. Nově není omezen počet osob, je však nutné dodržet nejméně 1,5metrové rozestupy mezi jednotlivými osobami.

Studenti, kteří se smějí účastnit praktické výuky, mohou být ubytováni na vysokoškolských kolejích.

Celouniverzitní

Šárka Stará

07. 05. 2021