Fakulta zdravotnických studií zakoupila unikátní pomůcky pro výuku

Další vzdělávání Studenti Studium

Výuka na fakultě je průběžně modernizovaná a inovovaná kromě jiného také desítkami přístrojů a techniky. Díky nejnovějším pomůckám se dostává doslova pod kůži.

Studenty Fakulty zdravotnických studí čeká během studia pestré a mnohdy až unikátní zázemí. Dokládají to nejnovější pomůcky pro výuku, takzvané plastináty lidského těla, které zná každý, kdo slyšel o kontroverze vyvolávající výstavě Bodies.

Metodu plastinace vynalezl německý anatomor Gűnter von Hagens v roce 1977 za účelem uchování tělesných vzorků pro vzdělávání lékařů. Při procesu se ve vzorcích nahrazují tělesné tekutiny a tuk tekutými plasty. Poté, co jsou těla polohována do realistických pozic, jsou zatvrzena plynem, teplem nebo světlem. Plastináty pak ukazují, jak se naše těla pohybují v každodenním životě i během sportovních aktivit.

Plastinace přinesla výrazné zlepšení anatomického výzkumu a výuky prostřednictvím vizuálního a hmatového vjemu a reálností. Dnes už plastináty pomáhají prakticky po celém světě při výuce anatomie a studentům umožňují získat ojedinělé zkušenosti. Všechny anatomické vzorky Hagensových plastinátů pocházejí z těl dárců, kteří svá těla darovali úředním svolením za doby svého života, za účelem vzdělávání příštích generací. Dárcovský program funguje již téměř 35 let.

Na Fakultě zdravotnických studií budou plastinované lidské tělo a končetiny pomáhat například při výuce záchranářů, fyzioterapeutů nebo sester. Umožní jim prostudovat lidské tělo doslova do poslední cévy.

Veřejnost se v České republice mohla s plastináty setkat v letech 2005, 2007 nebo 2017, kdy v Praze probíhala expozice výstavy Bodies. Kontroverzní výstava se stala velice populární, vzbudila však i značné rozpaky.


Důraz na praxi a odbornost

Na praxi a odbornost klade výuka na Fakultě zdravotnických studií důraz především. Fakulta už disponuje moderním simulačním centrem - speciální učebnou vybavenou například simulátorem sanitního vozu, který je téměř věrnou kopií skutečné sanitky, virtuálním pitevním stolem, simulátorem EKG nebo skiagrafickým přístrojem pro zobrazení tělesných tkání.

Simulátor sanitního vozidla je téměř věrnou kopií skutečné sanitky. Vybavení odpovídá reálnému vybavení využívanému záchranáři v terénu. Vedle toho ale simulátor disponuje vnitřními kamerami, které reálně snímají prostor uvnitř sanitky. Studenty, kteří uvnitř simulátoru procvičují práci zdravotnických záchranářů, mohou sledovat jejich spolužáci na displeji, případně lze ke zpětné reflexi využívat pořízeného záznamu.

„Simulátor sanitního vozu umožňuje seznámení se s prostory, práci s pomůckami a nácvik modelových situací.  Součástí sanitního vozu je pacientský prostor, který obsahuje potřebné vybavení pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Důležitou součástí je přenosná přístrojová technika. Kamery umístěné uvnitř sanitky umožňují sledování přímého přenosu poskytované péče uvnitř vozu, ale také rozbor modelových situací ze záznamu. Součástí vybavení sanitního vozu jsou také vybrané léky pro terapii život ohrožujících stavů a bolesti,“ uvedl děkan FZS Lukáš Štich.

Virtuální pitevní stůl pak umí zobrazit zevrubnou celkovou anatomii muže i ženy s využitím více jednotlivých těl v životní velikosti, což zajistí, že se studenti seznámí s anatomickou různorodostí. Vnější i vnitřní anatomie je zobrazena od hlavy k patě a obsahuje tisíce pojmenovaných struktur. Snímky vznikají digitálním záznamem skutečných, chemicky neupravených těl zemřelých dárců. Barva a tvar těl jsou uchovány, aby přesně vyobrazovaly skutečnou anatomii. Virtuální tělo lze řezat vrstvu po vrstvě. Po zprůhlednění těchto vrstev se odkrývá okolní anatomie.


Nákup plastinátů financoval ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, reg. číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

11. 05. 2021