Multidisciplinární projekt MUPIC spojil studenty čtyř evropských univerzit

Spolupráce Studující Tisková zpráva

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vede od roku 2018 mezinárodní multidisciplinární výukový projekt MUPIC. V letošním akademickém roce se uskutečnil jeho druhý pilotní kurz. Spojil 19 studentů z univerzit v Česku, Belgii, Španělsku a Finsku.

Za zkratkou MUPIC se skrývá název Multidisciplinary Projects in an International Context (Multidisciplinární projekty v mezinárodním kontextu). „Díky projektu MUPIC studenti zažijí osmiměsíční práci v mezinárodním týmu, v němž budoucí strojaři, designéři, projektoví manažeři a marketéři mají za úkol společně najít inovativní a neotřelá řešení odborných témat zadaných průmyslovými podniky,“ přibližuje princip projektu jeho koordinátorka Jana Čepičková z Ústavu jazykové přípravy ZČU. Dodává, že východiskem byl výukový interdisciplinární projekt Desing+, který na ZČU už v roce 2005 založil Stanislav Hosnedl z Fakulty strojní. „Myšlenku dát projektu Desing+ mezinárodní rozměr jsme s panem profesorem Hosnedlem měli už asi před patnácti lety. Když přišla příležitost uskutečnit takto koncipovaný projekt v rámci Erasmu+, využili jsme jí,“ vysvětluje Jana Čepičková.

Mezi letošními 19 účastníky projektu MUPIC byli čtyři studenti ze ZČU, pět z belgické University of Mons, pět z finské Turku University of Applied Sciences a stejný počet ze španělské Florida Universitària. Plzeňská čtveřice se skládala ze dvou studentů Fakulty strojní a dvou z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Každý z nich pracoval v jednom ze čtyř mezinárodních týmů, vedených vždy studenty managementu z Finska. „V tamním magisterském studiu je povinná praxe, takže v projektu se studenti učí řídit mezinárodní tým a jsou za to hodnoceni,“ vysvětluje Jana Čepičková. Témata zadaly belgické společnosti Desimone a Vesuvius. Dvě skupiny studentů zpracovávaly téma optimalizace průmyslového designu chladicí komory, dvě si musely poradit s řídicím výpustním ventilem nádoby k vysoké peci.

Za normální situace by se první a poslední týden studenti setkali osobně. Ostatně závěrečné prezentace se letos měly odehrát v belgickém Monsu. Z důvodu pandemie však celý projekt proběhl v online prostředí. „Studenti pracovali za velmi obtížných okolností, ani jednou se nesetkali, museli zvládnout studium, které také probíhalo online, a k tomu pracovali na projektu,“ připomíná Jana Čepičková. Vše probíhalo podobně jako ve firmě, ze schůzek, které se konaly se stanovenou frekvencí, pořizovali studenti zápisy. V květnu, po osmi měsících, studenti odevzdali práce včetně rozsáhlého reportu a výsledky představili formou třicetiminutových prezentací před hodnoticí komisí, složenou ze zástupců zúčastněných univerzit a průmyslových podniků.

Téma společnosti Desimone zpracoval nejlépe tým vedený finskou manažerkou Karoliinou Abrahamsson, v němž měl průmyslový design na starosti Robin Mazánek ze Sutnarky. Zadání společnosti Vesuvius se nejlépe zhostil tým v čele s manažerem Juhou Salonenem, v němž oblast strojního inženýrství řešil Jaroslav Váňa z Fakulty strojní.  

V projektu MUPIC však nejsou žádní poražení, shodují se zástupci univerzit. „Ušli jste dlouhou cestu a můžete být na sebe pyšní,“ řekl studentům během závěrečného hodnocení Markku Lindell z finské univerzity v Turku. „Účast v tomto projektu bude jistě zajímavá položka ve vašem životopisu,“ uvedl.

„Projekt mi dal odvahu spolupracovat se zahraničními experty,“ řekl jeden z účastníků. „Mám rád aplikování znalostí. Byla to také příležitost vyzkoušet si vedení týmu. Naučili jsme se spoustu věcí jeden od druhého,“ shrnul pozitiva manažer Juha Salonen. „Poznali jsme, že bez komunikace nic nefunguje, nebo alespoň ne tak dobře, zvlášť v online prostředí,“ připomněla manažerka Karoliina Abrahamsson.

Podle Jany Čepičkové studenti prošli velkou proměnou - poznali práci v dynamickém multikulturním kolektivu, řízeném podle nejnovějších trendů projektového managementu, zdokonalili se v komunikaci v angličtině, naučili se plánovat, řešit problematické situace, spolupracovat v online prostředí a respektovat své kolegy. Museli být flexibilní, zodpovědní, cílevědomí. „To všechno podpoří jejich sebedůvěru a úspěch v budoucím profesním životě,“ je přesvědčená Jana Čepičková.Projekt MUPIC s číslem 2018-1-CZ01-KA203-048151 financuje program ERASMUS+.

Galerie


Závěrečné foto studentů a vyučujících.

Celouniverzitní

Šárka Stará

26. 05. 2021