ZČU podpoří péči o duševní zdraví dětí a dospívajících

Students Press Release Public

Informační a poradenské centrum ZČU zahájilo v květnu projekt Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci. Cílem je vytvořit funkční systém preventivní podpory psychického zdraví dětí a mladistvých v plzeňském regionu. Univerzita na projekt získala grant z takzvaných Norských fondů.

„Veškeré aktivity projektu jsou provázané tak, aby vznikl efektivní a funkční systém preventivní podpory duševního zdraví dětí a mladistvých a abychom posílili nabízené služby v plzeňském regionu s důrazem na rozvoj zdravé, nestigmatizující společnosti,“ říká koordinátorka projektu Jana Krunclová z IPC.

 Projekt má zlepšit duševní zdraví a pohodu dětí prostřednictvím poradenských služeb a preventivních a vzdělávacích aktivit, a to přímo v prostředí základních, středních a vysokých škol „Regionální služby zaměřené na podporu duševního zdraví dětí a mladistvých a péči o jedince s duševním onemocněním jsou na hranicích svých kapacit, zvláště nyní se na ně obrací řada rodin s problémy vyvolanými koronavirovou krizí. Rozšířením péče ve školách chceme pomoci dětem a dospívajícím a do budoucna také ulevit psychologickým poradnám,“ vysvětluje Jana Krunclová.  

Jedním z cílů tříletého projektu je také zefektivnit stávající poradenské a terapeutické služby psychologické poradny při Západočeské univerzitě v Plzni rozšířením konzultačních hodin a zavedením nových metod a přístupů, jako je například krizový chat nebo e-mailové poradenství. „Učiníme z poradny ještě více nízkoprahové zařízení ve smyslu dostupnosti a anonymity. Studentům a mladistvým také zprostředkujeme svépomocnou skupinu a podpůrnou skupinu vedenou terapeutem,“ popisuje plány Jana Krunclová.

„Vedle podpory samotných dětí a mladistvých chceme rozvíjet i ucelené vzdělávání osob pracujících s dětmi a mladistvými s důrazem na primární prevenci v oblasti duševního zdraví a destigmatizace tématu duševního onemocnění,“ dodává. Právě destigmatizaci vnímá IPC jako klíčové téma pro uskutečnění aktivit projektu. Vznikne proto i online program „Škola se zdravou duší“, jehož cílem bude šířit informace o dané problematice mezi odbornou i laickou veřejností. „Věříme, že pomůžeme destigmatizovat téma duševního onemocnění, čímž přispějeme k včasnému záchytu duševních obtíží u dětí a mladistvých a předejdeme jejich prohlubování a gradaci,“ říká Jana Krunclová. S cílem co nejvíce zefektivnit práce na projektu spolupracuje IPC s Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou, Plzeň, a s neziskovými organizacemi Fokus Praha a Ledovec.

Informace o aktivitách budou přístupné na stránkách projektu Bez bariér, kde bude umístěn i destigmatizační program „Škola se zdravou duší“. Bližší informace o nabízených službách bude možné získat také v rámci psychologické poradny IPC na webu Studentské otazníky. Aktuality projektu bude IPC zveřejňovat také na svých sociálních sítích.

 Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021, reg. č. projektu: ZD-ZDOVA1-013.

University-wide

Šárka Stará

02. 06. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021