Západočeská univerzita slaví 30 let a zve na koncert Tata Bojs

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Západočeská univerzita v Plzni si v září připomíná 30. výročí svého vzniku. Ke kulatému jubileu připravila program pro studenty, akademiky i širokou veřejnost. Tu zve univerzita především na koncert skupiny Tata Bojs, který se uskuteční 21. září v rámci Dne v kampusu, jenž bude hlavním bodem oslav.

„Západočeská univerzita zásadním způsobem přispívá k prosperitě a atraktivitě města Plzně a Plzeňského kraje. Třicet let univerzity proto chceme oslavit jak s našimi studenty, absolventy a partnery, tak s veřejností. Těší nás, když lidé univerzitu sledují, vědí o jejích aktivitách a především ji berou za svou, jako významnou instituci, která dělá z Plzně univerzitní město. Proto všechny zveme, aby s námi přišli třicetiny oslavit,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Středobodem oslav 30. výročí ZČU bude Den v kampusu, který se uskuteční v úterý 21. září. Půjde o festival se vším všudy. V univerzitním areálu vyrostou hned tři scény – nejmenší z nich bude určena pro slam poetry a návštěvníci ji najdou ve vnitrobloku Fakulty strojní. Na dvou hudebních scénách, u zikkuratu vedle Sutnarky a před Fakultou elektrotechnickou, se budou střídat profesionální i studentské kapely. Hlavní scéna bude od 20 hodin patřit kapele Tata Bojs, nedávno ověnčené cenou Anděl. Vstup na koncert je zdarma. 

Protože narozeninovým festivalem univerzita zahájí akademický rok, bude jeho součástí i akce Rok jedna, při níž se ZČU každoročně představuje studentům prvních ročníků s cílem pomoci jim zorientovat se v univerzitním prostředí. Prváci se tak mohou těšit na program plný informací, prohlídek a zábavných aktivit.

Součástí Dne v kampusu bude také Pivo s rektorem. Oblíbené neformální setkání studentů s rektorem na začátku akademického roku se poprvé konalo v roce 2016 při příležitosti 25. výročí ZČU a jeho tradičním místem se stalo nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Akce, kdy studentům pivo načepuje sám rektor Miroslav Holeček, který navíc asistoval při jeho vaření, si rok od roku získávala stále větší oblibu a v roce 2019 se jí zúčastnilo přibližně dva a půl tisíce studentů.

Na stánku ZČU bude možné pořídit si nové propagační předměty s logem k 30 letům ZČU, jehož autorkou je studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Nicoleta Puiu. Univerzita představí také kolekci oblečení s hashtagem COPATUTOJE. Připojuje se tak k projektu města Plzně a značky Horsefeathers a rozšiřuje kolekci o nový design. Část výtěžku z prodeje opět získá Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice Plzeň. Nebude to však jediná možnost, jak během Dne v kampusu prospět užitečné věci. Svůj stánek tu bude mít také Nadace pro transplantace kostní dřeně. S Českým národním registrem dárců dřeně totiž už od roku 2009 spolupracuje Fakulta aplikovaných věd ZČU, a to v oblasti výzkumu a vývoje informačních nástrojů pro usnadnění procesů v oblasti transplantace krvetvorných buněk. Činnost nadace budou moci lidé podpořit zápisem do registru nebo finančním darem. 

V září také univerzita představí knihu k výročí, v níž se ohlédne za uplynulými třemi dekádami a připomene nejdůležitější milníky své historie, zasazené do celospolečenského kontextu. Formou komiksových příběhů také zachytí úspěchy jednotlivých fakult a výzkumných center. Autory ilustrací jsou studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pod vedením renomované ilustrátorky Renáty Fučíkové. Vybrané kapitoly navíc budou tvořit výstavu 30 let ZČU, která bude po celé září k vidění ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.

ZČU se zapojí i do zářijové Noci literatury, díky níž se lidé dostanou na běžně nepřístupná místa na univerzitě. Na listopad připravuje univerzita Společenský večer pro absolventy a partnery, kde se o program postará Divadlo J. K. Tyla. 

Všechny informace k oslavám 30 let ZČU najdou zájemci na webu www.zcu.cz/30let.

„Rok 2021 je však pro Západočeskou univerzitu také rokem, kdy s novým strategickým záměrem vstupuje do dalšího pětiletého období 2021–2025,“ připomíná rektor Miroslav Holeček. Krédo ZČU pro následující období zní: To nejlepší, co pro budoucí svět můžeme udělat MY, je napomáhat tomu, abyste to udělali VY. „Naši absolventi utvářejí svět 21. století a na nás je vzdělávat je tak, aby pochopili jeho širší souvislosti a mohli sami výrazně přispět k jeho pozitivnímu a udržitelnému rozvoji,“ vysvětluje rektor.

Strategický záměr ZČU 2021–2025 obsahuje čtyři základní priority, k nimž chce ZČU ve své základní činnosti směřovat. „Chceme posílit interdisciplinaritu ve vzdělávání a tvůrčí činnosti, protože právě v propojení a spolupráci oborů spočívá naše velká síla, kterou chceme do budoucna ještě znásobit. Mezi naše priority rovněž patří propojování vzdělávání a tvůrčí činnosti s praxí. Mimořádně chceme posílit spolupráci se zahraničím, především s Bavorskem. A roli univerzity rovněž chápeme tak, že je přínosná pro region, že využívá jeho potenciál a současně přispívá k růstu jeho hodnoty a atraktivity pro studenty i zahraniční spolupráci. Tento vliv chceme posilovat nejen v Plzeňském, ale také v Karlovarském kraji, kde fungujeme jako jediná veřejná vysoká škola v tomto regionu,“ uvádí rektor Miroslav Holeček.

Galerie


Rektor ZČU Miroslav Holeček vyvěsil vlajku k 30 letům ZČU.

Trička 30 let ZČU.

Vlajky 30 let ZČU u vchodu do kampusu.

Rektor Miroslav Holeček (vpravo) a prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek.

Celouniverzitní

Šárka Stará

15. 06. 2021