Galerie Ladislava Sutnara hostí výstavu Grafika roku 2020

Úspěchy Veřejnost Výstava

Nadace Hollar letos ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a nadací SUTNAR - NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH opět posunula výstavu Grafika roku 2020 a Cena Vladimíra Boudníka z prostor Císařské konírny Pražského hradu do Galerie Ladislava Sutnara.

Do 14. srpna tak ve své repríze výstava představí různorodé grafické práce, techniky a krásné autorské knihy. Zastoupen bude výběr nejlepších prací jak zavedených autorů, tak studentů z celé republiky za uplynulý rok 2020.

Na slavnostní vernisáži převzal Cenu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a nadace SUTNAR - NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH za litografii Roman Franta, ve studentské kategorii získal cenu student 2. ročníku bakalářského studia ateliéru Grafika Tomáš Leba a převzal ji jeho otec. Během vernisáže byla také udělena cena za tisk z výšky, kterou získala čerstvá absolventka navazujícího magisterského studia ateliéru Grafika Markéta Knorová. 

Na výstavě jsou prezentována díla umělců, mezi nimiž návštěvníci naleznou také studenty a pedagogy Sutnarky. Těšit se mohou na dílo 26. laureáta Ceny Vladimíra Boudníka Jana Vičara, ale také na Mikoláše Axmanna (vedoucí ateliéru Grafika na Sutnarce), Šimona Brejchu, Elišku Čabalovou, Jiřího Černického, Lenku Falušiovou, Františka Filipiho, Romana Frantu, Patrika Hábla, Jiřího Hanuše, Pavla Hayeka, Moniku Immrovou, Evu Jakubcovou, Jana Kocmana (pedagog Sutnarky), Bedřicha Kocmana (pedagog Sutnarky), Vojtěcha Kovářika, Saki Matsumoto, Ondřeje Michálka, Zuzanu Lednickou, Petra Nikla, Martina Schutze, Františka Skálu, Jiřího Suchého, Michala Škapu, Jana Švankmajera, Rostislava Vaňka (pedagog Sutnarky), Epos 257, Simonu Andělovou, Barboru Heřmanovou, Bronislavu B. Malou, Zuzanu Maškovou, Martina Mulače, Emanuela Ranného, Evu Vápenkovou či Martina Velíška.

Ze studentských prací naleznou návštěvníci Galerie Ladislava Sutnara díla těchto mladých umělců: Maria Aksinina, Kristýna Bujárková (studentka Sutnarky), Yulia Burda, Karolína Dvořáková, Matěj Flégl, Andrea Gabajová, Veronika Hoppová (studentka Sutnarky), Markéta Knorová (studentka Sutnarky), Žofie Kumštová, Pavel Kytner, Tomáš Leba (student Sutnarky), Matěj Novotný, Hana Sommerová, Heyan M. Zade, Johana Jaklová, Pavel Kytner, Veronika Peldová, Tereza Šrámková, Andrea Štosková (studentka Sutnarky).

K vidění budou také autorské knihy od Josefa Albrechta, Karolíny Dvořákové, Pavla Hory (student Sutnarky), Anny Hrbáčové, Saki Matsumota, Miloše Šejna a Dominika Tyla (student Sutnarky).


Grafika roku 2020 představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby širokého spektra umělců a studentů - grafiků. Grafika roku se stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled a možnost zhodnotit posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Zastoupeny jsou všechny klasické techniky - serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky z výšky, počítačová grafika i originální autorské techniky a autorská kniha. V rámci Grafiky roku bylo vybráno na 449 grafických děl a autorských knih, což je nejvíce v historii. V Císařské konírně Pražského hradu byla vystavena necelá polovina děl dle výběru odborných porot z celé republiky a kurátorů výstavy Hany Larvové a Zdeňka Freislebena. Porotci udělili 15 cen v hlavních kategoriích (dospělí autoři, studenti) a ceny za grafické techniky.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění za umělcův celoživotní přínos grafice. Cena byla doposud udělena Ladislavu Čepelákovi, Daliboru Chatrnému, Aleně Kučerové, Janu Kubíčkovi, Eduardu Ovčáčkovi, Janu Měřičkovi, Květě Pacovské, Michalu Cihlářovi, Marii Blabolilové, Jiřímu Anderlovi, Jaroslavě Severové, Lubomíru Přibylovi, Vojtěchu Kováříkovi, Zdeňku Sýkorovi, Mikoláši Axmannovi, Františku Hodonskému, Jiřímu Lindovskému, Oldřichu Kulhánkovi, Zbyňku Janáčkovi, Jindřichu Růžičkovi, Daliboru Smutnému, Karlu Malichovi, Josefu Hamplovi, Lence Vilhelmové, Ondřeji Michálkovi a Janu Vičarovi.

Akce probíhá pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.


Foto: Alexander Dym

Galerie


Slavnostní vernisáž výstavy otevřela tajemnice a ředitelka soutěže Grafika roku Kateřina Obozněnková spolu s kurátorem Galerie Ladislava Sutnara Janem Van Woenselem

Cenu za tisk z výšky získala čerstvá absolventka navazujícího magisterského studia ateliéru Grafika Markéta Knorová.

Cenu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a nadace SUTNAR - NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH za litografii ve studentské kategorii získal student 2. ročníku bakalářského studia ateliéru Grafika Tomáš Leba a převzal ji jeho otec.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

16. 07. 2021