Workshop Sociální dovednosti pro praxi

01 October

1. října, 09:00

FF ZČU, Sedláčkova 15, SP 319

Další vzdělávání Seminář Studující

Během workshopu mohou studenti FF posílit svou společenskou obratnost, seznámit se s nároky a požadavky potenciálních zaměstnavatelů, zjistit, jaké znalosti, dovednosti a způsobilosti jsou klíčové pro úspěšný vstup na trh práce a setkat se s vybranými hosty z veřejného i soukromého sektoru.

Vstup: volný (on-line registrace)
Určeno pro: studenty FF ZČU
Kontakt: Sandra Štollová (stoll@kap.zcu.cz)

Workshop vám zprostředkuje setkání s vybranými hosty z veřejného i soukromého sektoru a přístupnou formou umožní zjistit, jaké znalosti, dovednosti a způsobilosti jsou klíčové pro úspěšný vstup na trh práce. Prezentovaná témata jsou volena s ohledem a rozlišné možnosti uplatnění absolventů FF (např. klíčové dovednosti pro uplatnění v neziskovém sektoru, ve státní správě či lokální úrovni samospráv, v soukromém sektoru apod.). Workshop bude probíhat interaktivní formou, takže budete zapojeni do komunikace s prezentujícími hosty. Součástí setkání bude i vystoupení zkušeného personalisty, který vám poskytne know-how ke správnému zpracování CV a k průběhu pracovního pohovoru.


Pro účast na workshopu vyplňte krátký registrační formulář.


Můžete se těšit na tento program:

9:00 – 9:10: zahájení a úvodní slovo

PhDr. Sandra Štollová, manažerka kvality, Děkanát Fakulty filozofické ZČU v Plzni

 

9:10 – 9:30: Hledá se skvělý sociální pracovník 

Bc. Dana Boříková, DiS, sociální pracovník a metodik DCHP, Diecézní charita Plzeň

Sociální služby jsou zajišťovány lidskými týmy, kde sociální pracovník má svou nenahraditelnou roli jako odborník i jako kolega. Právě proto je pro sociálního pracovníka důležité znát nejen odbornou sociální práci, ale i své vlastní dovednosti, které si patřičně doplňuje a rozvíjí. Tak které to tedy jsou?  

O přednášející: Pracuje v Diecézní charitě Plzeň na pozici sociálního pracovníka – metodika. Její hlavní rolí je podpora pracovních týmů při zajišťování co nejvyšší kvality jejich sociální služby. 


9:30 – 9:50: Humanitní studia pro péči o kulturní dědictví: Ideální absolvent pro muzejní praxi?

PhDr. Radka Křížková Červená, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

O přednášející: Radka Křížková Červená vystudovala Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor Evropská kulturní studia. V roce 2001 nastoupila do Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, kde působila v odd. historie a společenských věd. Od roku 2012 je ředitelkou Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace. Je autorkou řady výstav a odborných statí se zaměřením na regionální historii, dlouhodobě se zabývá osobností M. Jana z Rokycan a jeho reflexí v rodném městě od 2. pol. 19. století. Od roku 2016 působí jako externí pracovník na Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni, kde vyučuje předměty týkající se péče o regionální kulturní dědictví.


9:50 10:10: Průřezová agenda ve veřejné správě: spolupráce, odbornost, forma, politika

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. Odbor pro sociální začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj

Chudoba, sociální vyloučení nebo diskriminace menšin jsou jedním z polarizujících témat ve společenských a politických diskuzích. Vytváření a implementace veřejných politik v této oblasti souvisí s klíčovými politikami v oblastech bydlení, postavení zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociální ochrany nebo bezpečnosti. Zároveň musí reflektovat realitu víceúrovňového vládnutí, dělbu rolí i odlišné priority na úrovni EU, národní vlády, regionů či obcí. Na všech pozicích v odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj jsou proto v různé míře nezbytné schopnosti týmové spolupráce, odborné znalosti přesahující úzké tematické oblasti, zvládnutí formálních postupů a procedur veřejné správy i schopnost vstupovat do diskuzí o věcech veřejných.


10:10 – 10:40: diskuse

 

10:40 11:00: coffee break

 

11:00 – 12:15: Kompetence budoucnosti aneb jak vyniknout na trhu práce

Bc. Luděk Kantor, headhunter

Jak se mění trh práce a požadavky firem na zaměstnance? Co mohou absolventi VŠ očekávat a jak na to optimálně reagovat? 

O přednášejícím: Vystudovaný strojař a zároveň politolog, který se věnuje náboru od roku 2011. Po působení v nadnárodních korporacích pracuje od roku 2015 v rámci vlastního projektu iRecruit. Během let vedl více než 3000 pohovorů se specialisty a manažery. Pomohl najít nové zaměstnance desítkám firem z oblasti průmyslu, logistiky a IT. Kromě náboru a personalistiky se také věnuje vystupování ve veřejných médiích na oborová témata.


Fakulta filozofická

Petr Krištuf

01. 10. 2021, 09:00


07 December

Fakulta elektrotechnická, místnost EP 120


Celouniverzitní

07. 12. 2022, 18:00

16  -  17 January - February

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň, Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–15.00


Univerzitní knihovna

16. 01. 2023, 08:00