Na Fakultě ekonomické proběhlo setkání kateder marketingu

Studium Tisková zpráva

Katedra marketingu, obchodu a služeb přivítala v září v prostorách Západočeské univerzity kolegyně a kolegy na setkání kateder marketingu českých a slovenských vysokých škol.

Již tradiční akce se koná každoročně v září, vždy však na jiné vysoké škole. Dvoudenního setkání v Plzni se zúčastnili vyučující z veřejných a soukromých vysokých škol z mnoha míst České republiky: Plzně, Prahy, Brna, Ostravy, Českých Budějovic, Liberce, Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi a také ze slovenské Nitry.

Celé setkání bylo příjemnou a zajímavou příležitostí k navázání a udržení odborných i přátelských kontaktů. V odborné části účastníky mimo jiné zaujala prezentace kreativní marketingové kampaně příspěvkové organizace Plzeň – TURISMUS, kterou představila ředitelka organizace Zuzana Koubíková a marketingové pracovnice Petra Vomelová a Alena Fialová. Zajímavé aktivity z podnikatelské praxe v oblasti obchodu a služeb prezentoval podnikatel a inovátor David Folprecht. Ve společensko-poznávací části setkání účastníci navštívili pivovar Plzeňský Prazdroj včetně pověstné pivovarské šalandy a také Loosovy interiéry. Zajímavý program, přátelská atmosféra i příznivé počasí přispěly k naplnění cíle celé akce: rozvíjet odborné kontakty a přispět k rozvoji spolupráce pracovníků kateder marketingu různých vysokých škol.

Galerie


Fakulta ekonomická

Barbora Havlová

21. 09. 2021