Školení představilo metodu SLE - Scaffolded Language Emergence

Další vzdělávání Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy uspořádal ve dnech 13.–17. září intenzivní školení pro učitele cizích jazyků pod vedením zahraničního odborníka.

Školení Scaffolded Language Emergence (SLE) bylo určené učitelům a studentům cizích jazyků. Dva rodilí mluvčí španělštiny, které této metodě naučil zahraniční odborník Donald Kiraly, školili účastníky prakticky, zatímco autor metody pro ně připravil teoretické zázemí v prostředí Google Classroom a na místě poskytovat odborný dohled a metodologický výklad. Po třech dnech praktických ukázek metody SLE ve španělštině představili účastníci školení ve třech jazycích ukázku vlastní výuky, kterou aplikovali na skupiny dobrovolníků. 

Metodu SLE vyvinuli na vysokoškolském pracovišti Fachbereich Translations-, Sprach-und Kulturwissenschaft, jež je součástí Johannes Gutenberg-Universität Mainz v Německu, a byla již použita v řadě cizích jazyků v obecném i odborném kontextu. V praxi vychází především z přirozeného učení v maximálně autentickém prostředí, které v počáteční fázi výuky zařazuje pouze fonetickou podobu jazyka, jenž je teprve později doplněn o práci s psanými texty, a minimalizuje nutnost používání gramatické terminologie. Součástí metody jsou strukturálně-globální a audiovizuální metody, přirozený přístup a také celková fyzická odezva (Total Physical  Response), koncepčně-funkční metoda (Notional-Functional method) a komunikativní metoda. Studenti, kteří se učí cizí jazyk metodou SLE, využívají pohyb a práci celého těla, jejich zapojení do aktivit a komunikace je naprosto dobrovolné, a to vše přispívá k výraznému snížení stresu a bariér, které mohou jazykové vzdělávání doprovázet. 

Proškolenou skupinu tvořili především vyučující Ústavu jazykové přípravy, z nichž část okamžitě zařadila prvky metody SLE do výuky v zimním semestru 2021/22. Účastníci školení se v závěrečném dotazníku vyjadřovali následovně:
„Teorie mě donutila zamyslet se nad mým vlastním procesem učení se cizím jazykům v dospělosti.“

„Z praktických aspektů mě zaujalo, že se neučí gramatika, a od samých začátků se studenti setkávají s rozmanitými a složitými jazykovými jevy.“

„Zaujalo mě, že vyučující po většinu času je spíše asistentem či průvodcem, který sleduje, jak ve třídě dochází k vynořování jazykových znalostí.“

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Kateřina Štroblová

04. 10. 2021