Pracovníci výzkumného centra RTI absolvovali školení v IMA Dresden

Spolupráce Univerzita Věda

Zástupci RTI se účastnili školení zaměřeného na posuzování svařovaných a nesvařovaných ocelových a hliníkových konstrukcí a prohlédli si laboratoře zabývající se mimo jiné i testováním středového tahového rámu kosmického projektu Ariane 6, na kterém se nepřímo také podílí.

Čtyři pracovníci výzkumného centra RTI se koncem září zúčastnili třídenního školení ve společnosti IMA Dresden, která se zabývá vývojem a testováním materiálů, součástí a rozměrných konstrukcí. Školení bylo zaměřeno na výpočetní posouzení pevnosti strojních součástí (podle předpisu FKM-Richtlinie: Rechnerischer Festigkeitsnachweis für Maschinenbauteile), jehož 7. vydání vzniklo pod vedením IMA Dresden krátce před koncem roku 2020.

Proškoleni jsme byli v posuzování nesvařovaných a svařovaných ocelových a hliníkových konstrukcí vzhledem k statickému a únavovému zatěžování,“ upřesňuje Miloslav Kepka mladší, vedoucí Zkušebny provozní pevnosti a únavové životnosti. Jeden den školení byl věnován podrobnému představení softwaru WIAM® Fatigue RIFEST, který postupy podle tohoto respektovaného předpisu obsahuje. Jeho využití se plánuje i při vzdělávání studentů. „Ale samozřejmě až jeho používání sami zvládneme,“ dodává jeho kolega Radek Minich.

Během návštěvy měli zástupci RTI také možnost exkurze po zkušebnách IMA Dresden, kde jsou v testovací hale v centru Drážďan soustředěny laboratoře pro zkoušky materiálových vzorků, komponent automobilů a kolejových vozidel, ale i prvků stavebních konstrukcí. Nově zde probíhá zajímavý medicínský výzkum zaměřený například na zkoušky pevnosti a opotřebení kloubních endoprotéz, chirurgických nástrojů a kožních lepidel podle standardních nebo speciálních testovacích postupů. Další halu má IMA Dresden u drážďanského letiště, kde byla k vidění příprava zkoušky složitého středového tahového rámu, ke kterému bude připojen motor druhého raketového stupně projektu Ariane 6. Samotná součást absorbuje tah motoru a předává jej druhému raketovému stupni. Ve speciálně zahájeném kvalifikačním testu IMA Dresden ověřuje nejen funkčnost, ale také pevnost a tuhost této primární struktury.

Zde jsme mohli být pyšní i na výzkumné centrum RTI, především na naše kolegy z Laboratoře experimentálního obrábění,“ konstatuje Miloslav Kepka, ředitel RTI. „Pro kompletní obrobení rozměrných dílů z hliníkové slitiny frézováním jsme v RTI vyvinuli několik typových technologií, které využily domácí firmy při výrobě komponent pro tento mezinárodní projekt,“ doplňuje ho Pavel Žlábek, ředitel laboratoří RTI.

Fakulta strojní

Eva Krauzová

07. 10. 2021


Jak vnímáte očkování? Studenti mohou vyplnit anonymní dotazník

Spolupráce Studenti Univerzita

Celouniverzitní

15. 10. 2021

Plzeňské rozhovory zvou na sérii besed. Připomenou třeba události z 11. září 2001

Beseda Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

06. 10. 2021

Téměř sto nových učitelů promovalo na Fakultě pedagogické

Absolventi Studenti Studium

Fakulta pedagogická

14. 10. 2021

Výzva Měsíční vytrvalec je zpátky

Sport Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 10. 2021

Tým z FAV uspěl při konferenci o analýze a rozpoznávání dokumentů

Konference Úspěchy Věda

Fakulta aplikovaných věd

15. 10. 2021