Reforma vzdělávání učitelů zahájena. Učitelé mají být lépe připraveni do praxe

Spolupráce Studium Veřejnost

Pedagogické fakulty a ministerstvo školství se memorandem zavázaly spolupracovat na reformě vysokoškolské přípravy učitelů. Cílem memoranda je proměna vzdělávání budoucích učitelů tak, aby byli lépe připraveni na práci s žáky a na podporu jejich učení.

„Podpisem Memoranda zahájíme práce na kontinuální proměně vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků tak, abychom je v maximální možné míře připravili nejen na vstup do učitelského stavu, ale také na všechny výzvy, které je při výkonu profese čekají,“ řekl při slavnostním podpisu memoranda ministr školství Robert Plaga.

Dokument je výsledkem několikaměsíčních jednání, během nichž děkani fakult, zástupci ministerstva a experti z oblasti vzdělávání připravovali konkrétnější podobu reformy. Ministerstvo školství se spolu s děkany zavázali v následujících třech letech ke konkrétním krokům, které mají pro přípravu učitelů vytvořit adekvátní podmínky, jichž fakulty skutečně využijí v souladu s cíli reformy. Ta se rozběhne již během letošního podzimu a má za cíl proměnit podobu praxí studentů učitelství, podpořit inovace jejich přípravy a rozvoj oborových didaktik.

„Příprava učitelů je jedním z nejdůležitějších bodů celého systému našeho vzdělávání. Cíle Strategie vzdělávání ČR 2030+ nemůžeme naplnit, aniž bychom podle nich připravovali budoucí učitele. Proto je reforma přípravy učitelů jednou z hlavních priorit a jedním z prvních výrazných kroků implementace Strategie vzdělávání ČR 2030+,” uvedl ministr školství Robert Plaga.

Všechny učitelské studijní programy v Česku přitom budou směřovat k jednotnému kompetenčnímu profilu absolventa, který fakultám pomůže jejich výuku lépe zacílit, vyhodnocovat a postupně zlepšovat. Reforma také usiluje o to, aby každý rok odcházel do praxe dostatek nových učitelů a učitelek, kteří budou připraveni pomáhat všem svým žákům naplno se rozvíjet.

„Pedagogické fakulty, které se dlouhodobě věnují přípravě budoucích učitelů v České republice, vítají vznik vize pro kontinuální zvyšování úrovně kvality přípravy učitelů. Je to zájem, který samy dlouhodobě sledují a prosazují jednotlivě i společně. Vznikající společenství všech, kteří hledají optimální cestu ve věci pregraduální přípravy budoucích učitelů, přispěje k otevřenosti systému, k úzkému propojení všech aktérů a k ještě užšímu propojení s praxí. Věříme, že se nám všem podaří naplňovat hlavní směry vize tak, aby naši budoucí učitelé byli co nejlépe připraveni pro vzdělávání ve společnosti 21. století,” říká předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult Helena Koldová z Jihočeské univerzity.

Memorandum podepsalo celkem 10 zástupců Asociace děkanů pedagogických, filozofických a přírodovědeckých fakult. Jeho text včetně podpisů naleznete ZDE, přílohu Memoranda s manažerským shrnutím pak ZDE.

Zdroj: tisková zpráva MŠMT

Foto: MŠMT

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

05. 10. 2021