O regionální konferenci porodních asistentek byl velký zájem

Konference Spolupráce Studenti

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU a ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje uspořádaly 16. října 2021 tradiční regionální konferenci pro porodní asistentky a studentky porodní asistence.

V sobotu 16. října se v Plzni uskutečnila tradiční odborná konference porodních asistentek v Plzni, kterou museli organizátoři z důvodu velkého zájmu dokonce přesunout do velké přednáškové auly Fakultní nemocnice Plzeň. "Mám obrovskou radost, že se naše konference těší velkému zájmu ze strany posluchačů. Věřím, že tato akce obohatila všechny její účastníky a z jejích podnětů budou vycházet i v praxi," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Konference nabídla zajímavé příspěvky od odborníků, se kterými porodní asistentky spolupracují v praxi. Účastníci se například dozvěděli o novinkách v léčbě sterility, v oblasti sexuologie nebo o aktuálním tématu očkování v těhotenství.

"Věříme, že konference je vždy inspirující a obohacující nejen pro studentky, ale i pro porodní asistentky z praxe,“ dodala Lenka Sosnovcová, předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje. 

Mezi přednášejícími byly odborná asistentka FZS Iva Hereitová, která seznámila porodní asistentky s péčí o jizvu u žen po porodu císařským řezem z pohledu fyzioterapeutky, nebo Pavla Faboková, která vysvětlila možnosti spolupráce mezi krizovou interventkou a porodní asistentkou. Přednášela také absolventka fakulty Hana Anežka Havlíčková, která se podělila o pestré zkušenosti ze studijní stáže v Číně.

Vzdělávací akce byla určena pro porodní asistentky a studující studijní programu Porodní asistence a konala se pod odbornou záštitou České komory porodních asistentek. Akce finančně podpořil interní grantový systém Fakulty zdravotnických studií ZČU.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

19. 10. 2021


Podívejte se, jaký byl třicátý rok ZČU

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

03. 01. 2022

Víte, jak chutná DOBROvolnictví?

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 01. 2022

Společný přeshraniční projekt ekonomických fakult ZČU a Hochschule Hof vyvrcholil v Schönsee

International Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

25. 01. 2022

Galerie Ladislav Sutnara zve na výstavu Vladimíra Vély

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14. 01. 2022

Psychohygiena aneb Jak se radovat v okamžicích (ne)radostných

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

21. 01. 2022