Fakulta zdravotnických studií připravuje sedmou studentskou vědeckou konferenci

Konference Spolupráce Studenti

Akce s cílem rozšířit znalosti studentů v oblasti vědeckovýzkumné činnosti se po loňském online ročníku opět uskuteční v hotelu Marriott.

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni chystá již sedmou studentskou vědeckou konferenci katedry ošetřovatelství a porodní asistence. Uskuteční se ve čtvrtek 25. listopadu. Po loňské výjimce, kdy se konference v reakci na aktuální epidemiologickou situaci přesunula z obvyklých konferenčních prostor do online prostředí, se účastníci opět setkají v hotelu Marriott.

Formát a cíl konference zůstává nezměněn - rozšířit znalosti studentů magisterských studií v oblasti vědeckovýzkumné činnosti. Získané poznatky by měly především posloužit jako potřebný základ při jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou prezentace samotných studentů a diskuze s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR o tématech a metodologii prací. Prezentovat výzkumné záměry své diplomové práce bude i studentka jiné zdravotnické fakulty, potažmo studijního programu navazujícího magisterského studia.

Letošní ročník bude inovativní v účasti kolegů a odborníků z dalších univerzit naší republiky. Zúčastní se zástupci Univerzity Pardubice či Univerzity Palackého v Olomouci, jejichž akademičtí pracovníci přednesou několik odborných přednášek,” uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který této konferenci udělil záštitu.

Například Eva Hlaváčková, odborná asistentka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, přednese příspěvek na téma Co říká odborná literatura o využití životního příběhu pacienta v ošetřovatelství – scoping review. Od náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrey Mašínové se pak účastníci dozví více o zapojení sester v grantu Inovace prostředků pro prevenci a léčbu dekubitů a vývoj pomůcek pro pronační polohu pacienta.

Program a další informace o konferenci jsou dohledatelné na webu akce. Výstupem celé konference bude tradičně sborník příspěvků s ISBN kódem.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

22. 10. 2021


Sutnarka uspěla v soutěži iJungle Illustration Awards 2021

Absolventi Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 01. 2022

Víte, jak chutná DOBROvolnictví?

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 01. 2022

Společný přeshraniční projekt ekonomických fakult ZČU a Hochschule Hof vyvrcholil v Schönsee

International Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

25. 01. 2022

Rozjeďte svůj business, získejte důležité informace a vyhraj hodnotné ceny!

Další vzdělávání Soutěž Studenti

Fakulta ekonomická

13. 01. 2022

Galerie Ladislav Sutnara zve na výstavu Vladimíra Vély

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14. 01. 2022