Západočeská univerzita navázala spolupráci s univerzitou ve Guineji

Prorektor Ladislav Čepička podepsal 13. dubna smlouvu o spolupráci s Univerzitou Gamala Abdela Nassera v Conakry (UGANC).

Cílem je navázat na velmi dobré vztahy, které dříve existovaly mezi Guinejskou republikou a Československem. Smlouva o spolupráci by měla být základem pro výchovu guinejských studentů v oblastech, které jsou pro tuto zemi klíčové: jde zejména o inženýrské a zdravotnické obory. Paralelně probíhají rovněž jednání jak s budoucími zaměstnavateli z Afriky, tak českými investory, kteří již s Guineou spolupracují, nebo chtějí své aktivity směřované do této země rozšířit. Prostor se otvírá rovněž studentům a vyučujícím, například prostřednictvím studijních či výzkumných pobytů a stáží.


Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

14.04.16


Vědci z RICE vyvinuli odlehčenou verzi chytrého hasičského obleku


Fakulta elektrotechnická

194

18.12.17


Sutnarka vybírala talenty do bakalářských oborů


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21

08.01.18


Roztančete se díky kurzu ZČU. Zváni jsou studenti, zaměstnanci i veřejnost


Celouniverzitní

46

04.01.18