ZRUŠENO – Konference Věda a společnost: Ubi es et quo vadis?

25 November

25. listopadu, 14:00

Konference Věda Veřejnost

Z důvodu zhoršující se epidemické situace a zpřísňujících se protiepidemických opatření se konference v listopadu 2021 neuskuteční. V případě příznivého vývoje se bude konat na jaře 2022. O přesném termínu budeme včas informovat.

Určeno pro: studenti, zaměstnanci, veřejnost

Program:

 

Sekce I – UBI ES

  • 14:00 Zahájení
  • 14:10 Vzdělání a disciplína – Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni
  • 14:40 Několik skutečností, které vedou k víře v Boha – František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
  • 15:10 Věda, vzdělání a umění – Tomáš Vlček, vedoucí katedry teorie a dějin výtvarných umění a architektury, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci
  • 15:40 Přestávka, občerstvení

 

Sekce II – QUO VADIS

  • 16:10 Perspektivy technických oborů – Jan Romportl, vedoucí datových věd O₂ ČR
  • 16:40 Přírodními vědami k léčebné praxi – Martina Čečková, katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
  • 17:10 Věda a průmysl – Antonín Fejfar, vedoucí oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, zástupce ředitele ústavu, Fyzikální ústav Akademie věd ČR
  • 17:40 Zakončení konference


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

25. 11. 2021, 14:00


02 June

místnost UV 115b + online


Projektové centrum

02. 06. 2022, 09:30

25 May

Západočeská galerie - Masné krámy


Fakulta pedagogická

25. 05. 2022, 16:30

30  -  08 May - June

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 05. 2022, 16:00

24  -  25 May

Fakulta filozofická, Sedláčkova 15, místnost SP319


Fakulta filozofická

24. 05. 2022