Pátý ročník Joint Conference spojil čtyři akce a uskutečnil se online

Konference Spolupráce Věda

Organizátoři z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU si pochvalují zájem o konferenci i zpětnou vazbu jejích účastníků.

Ve dnech 20. a 21. října proběhl již pátý ročník Joint Conference, která se letos uskutečnila online. Akce zahrnovala 25. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), 14. ročník konference Geomatika v projektech a 6. ročník výroční konference asociace Plan4All spolu s konferencí Agriculture 4.0.

První konferenční den byl veden v českém jazyce, druhý v jazyce anglickém. Z pohledu organizátorů měla akce velký úspěch a ohlas. „Na oba dny se dohromady registrovalo více jak 150 účastníků z Evropy, Asie a Afriky, přičemž každý konferenční den navštívilo online vysílání téměř 100 posluchačů. Tito účastníci zhlédli celkem neuvěřitelných 35 přednášek, 16 během prvního a 19 během druhého dne,“ uvedl Pavel Hájek za katedru geomatiky FAV ZČU, hlavního organizátora konference.

V rámci prvního dne byly k vidění příspěvky zaměřené na využití geoprostorových dat v precizním zemědělství a jeho využití v praxi, v online modelování dopravy, v územním plánování a v neposlední řadě byly představeny výstupy vybraných významných evropských projektů, ve kterých jsou zapojeni organizátoři této konference.

Druhý den byl věnován výhradně oblasti zemědělství pod hlavičkou Agriculture 4.0. Nabídl plejádu nástrojů, výsledků a použití geotechnologií v zemědělství na základě praktických zkušeností z Evropy i Afriky.

Více informací o letošním ročníku konference najdete na webu katedry.

„Zpětná vazba účastníků konference z pohledu zajímavosti obsahu jednotlivých prezentací byla nad očekávání výrazně pozitivní, což se odráželo i v dotazech ohledně dostupnosti představených příspěvků ihned po ukončení konference,“ doplnil Pavel Hájek. 

Kdo se akce nemohl zúčastnit, má podle Šárky Horákové, zástupce společnosti WIRELESSINFO, hlavního spoluorganizátora akce, stále možnost ji zhlédnout. „Díky tomu, že konference proběhla online, jsou k dispozici záznamy veškerých prezentací i následných dotazů na YouTube kanálu spolku Plan4All, který byl dalším spoluorganizátorem akce. K dispozici je záznam prvního a také druhého dne," uvedla.

Další ročník Joint Conference proběhne v říjnu 2022 a již nyní na něj organizátoři všechny zvou.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

04. 11. 2021


Fakulta právnická přechází na on-line výuku

covid-19 Studium Tisková zpráva

Fakulta právnická

24. 11. 2021

Studentka katedry českého jazyka a literatury získala Cenu Jiřího Marvana

Konference Studenti Úspěchy

Fakulta pedagogická

19. 11. 2021

Z elektronických digitálních materiálů budou obvody místo lidí stavět roboti

Studenti Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

29. 11. 2021

Bude to nervy drásající show, říká o bitvě ve slam poetry Filip Koryta

Absolventi Soutěž Studenti

Celouniverzitní

23. 11. 2021

Studenti technických fakult mají přístup k normám ČSN online

Studenti Studium

Univerzitní knihovna

02. 12. 2021