Na Fakultě strojní zasedala Průmyslová rada

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Během zasedání Průmyslové rady diskutovali průmysloví partneři s vedením, jakým směrem se má fakulta v nadcházejícím období ubírat a jak implementovat nové trendy ve výrobách do výuky studijních programů. Závěry jsou v souladu novým Strategickým záměrem Fakulty strojní pro období 2021–2025.

Pravidelné čtvrtletní setkání Průmyslové rady Fakulty strojní se uskutečnilo prezenční i online formou ve čtvrtek 4. listopadu. Zástupci průmyslových podniků řešili společně s vedením fakulty nový Strategický záměr Fakulty strojní na období 2021–2025, který vychází ze strategického záměru univerzity a také z krajské strategie RIS3, národních i Evropských strategií rozvoje. S tím souvisí také nová témata pro inovaci studijních programů směrem k ekologicky šetrnějším výrobám, zeleným tématům, ochraně klimatu a novým trendům v oblasti materiálů a technologií. Právě tuto oblast by fakulta měla prohloubit v rámci předmětů na úrovni bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

Vedení fakulty při zasedání informovalo průmyslové partnery o aktuálním stavu zapsaných studentů v letošním akademickém roce i o strategii pro zvýšení podpory zájmu o technické obory.

Průmyslová rada je poradním orgánem děkana Fakulty strojní a vznikla v roce 2015. Zasedá v pravidelných čtvrtletních intervalech a má za úkol poskytnout náměty i připomínky pro směřování fakulty v oblasti výuky a dalšího rozvoje. Předsedou Průmyslové rady je děkan fakulty Milan Edl a aktuálně ji tvoří 40 členů z řad zástupců průmyslových podniků, Plzeňského kraje, krajských komor, klastrů a také vedení univerzity.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

16. 11. 2021


Cheila Barreto - Dva domovy (textilní koláž, video)

Soubor fotografií Melancholické objekty získal Prague Photo Young Award

Absolventi Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

24. 11. 2021

Fakulta právnická přechází na on-line výuku

covid-19 Studium Tisková zpráva

Fakulta právnická

24. 11. 2021

Projekt „Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené“ nadále pokračuje

Další vzdělávání Seminář Spolupráce

Fakulta zdravotnických studií

18. 11. 2021

Sutnarka pořádá jubilejní 10. ročník mezinárodního sympozia fotografie. Jeho hlavním tématem je čas

International Konference Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2021

Studium v Izraeli pohledem designérky

International Studenti Studium

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 12. 2021