Metodický seminář a setkání učitelů ruštiny

19 November

19. listopadu, 10:00

Ruské centrum, učebna UU 308, Unvierzitní 22, kampus Bory

Seminář Univerzita Veřejnost

Na Ústavu jazykové přípravy ZČU pokračuje kurz metodických seminářů pro vyučující ruštiny ZŠ a SŠ z Plzně a Plzeňského kraje.

Vstup: zdarma
Určeno pro: ruštináře
Kontakt: golotvav@ujp.zcu.cz
Více informací na https://www.facebook.com/events/1006151809948685

V Ruském centrum ZČU se bude od 10 do 14 hodin konat další seminář pro ruštináře věnovaný metodice výuky jazyka, moderním studijním materiálům, aktuální problematice současné ruštiny a ruské kultury. Program budou tvořit workshopy, prezentace a praktické kurzy, při kterých vystoupí prof. Irena Dimitrova Petrova (Konstantin Preslavski University of Shumen, Bulharsko), Anastasia Shestakova (FF ZČU), Petr Hlavička (vedoucí Nakladatelství Klett), vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová (UJP ZČU) a metodik Ruského centra Varvara Golovatina (UJP ZČU).

Zájemci se mohou přihlásit na adrese golotvav@ujp.zcu.cz nebo pomocí formuláře.

Seminář je součástí profesních setkávání učitelů ruštiny ZŠ, SŠ, VŠ a jazykových škol Plzně a Plzeňského kraje, která tradičně probíhají v Ruském centru na UJP ZČU již 10 let (od založení Ruského centra v r. 2012). Cílem projektu je metodická, didaktická a informační podpora vyučujících, pomoc v rozvoji jejich jazykových dovedností a také utváření profesní společnosti rusistů v západních Čechách.

Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod číslem jednacím MSMT-32917/2018-2-996. Splňuje podmínky stanovené MŠMT a je možné jej zařadit do žádosti o dotaci v rámci Šablon pro ZŠ a SŠ v kategorii DVPP.

Ústav jazykové přípravy

Varvara Golovatina

19. 11. 2021, 10:00


12 October

foyer univerzitní knihovny, Univerzitní 18, 306 14 Plzeň


Celouniverzitní

12. 10. 2022, 14:00

03  -  04 June

Fakulta zdravotnických studií ZČU, Husova 11, Plzeň 3


Projektové centrum

03. 06. 2022, 14:00

30 September

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

30. 09. 2022, 18:00

10 June

Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny


Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny

10. 06. 2022, 18:00