Fakulta pedagogická se zúčastnila konference věnované podpoře znevýhodněných žáků

Konference Spolupráce

Regionální on-line konference „Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji“, která se uskutečnila ve středu 27. října, se zúčastnila řada odborníků, zabývajících se podporou a vzděláváním žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Cílem bylo prezentovat a vyhodnotit stav sociálního vyloučení v regionu, ale zejména i otázky spojené se sociálním zázemím žáků a školním neúspěchem. Sociokulturní znevýhodnění bylo představeno nejen jako častá objektivní překážka k efektivnímu a plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako oblast, jejíž negativní rozměr je možné snižovat vhodnými opatřeními, dostupnými nástroji a sítí podpory ve spolupráci s důležitými aktéry, včetně podpory učitelů v této oblasti.

Za Fakultu pedagogickou se svým odborným příspěvkem „Žáci s odlišným mateřským jazykem a jejich podpora“ vystoupily Dagmar Šafránková a Markéta Zachová z katedry pedagogiky.

Hlavní ideou jejich příspěvku byla myšlenka společného vzdělávání a představení dílčích závěrů z mezinárodního česko-polského výzkumu (realizovaného s Mazovskou státní univerzitou v Płocku), zaměřeného na podporu a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem z perspektivy klíčových aktérů: vedení školy – učitelů – rodičů. Součástí příspěvku byly návrhy a doporučení na inovace v oblasti práce s žáky s odlišným mateřským jazykem, včetně možností implementace tohoto tématu v pregraduální a postgraduální přípravě učitelů.

Konference se konala v rámci individuálního projektu ESF OP VVV MŠMT „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, záštitu jí poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Agentura pro sociální začleňování. 

Galerie


Fakulta pedagogická

Dagmar Šafránková, Markéta Zachová

18. 11. 2021


Atleti ZČU sbírali cenné kovy na halovém akademickém mistrovství

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

12. 01. 2022

Galerie Ladislav Sutnara zve na výstavu Vladimíra Vély

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14. 01. 2022

Ruská flotila plachetnic je nyní v Plzni

Spolupráce Veřejnost Výstava

Ústav jazykové přípravy

12. 01. 2022

Citační manažer pomůže při psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

11. 01. 2022

Psychohygiena aneb Jak se radovat v okamžicích (ne)radostných

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

21. 01. 2022