Fakulta pedagogická zve na workshop ke změnám rámcového vzdělávacího programu

Seminář Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni připravuje společně s Národním pedagogickým institutem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Workshop k hlavním směrům změny revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Akce proběhne 9. prosince od 14.00 online.

Workshop se bude věnovat uzlovým bodům a ověřování a zváni jsou učitelé, ředitelé, odborná veřejnost a zejména studenti. Program sestává z těchto základních bodů:

  • Úvodní přednáška na diskutované téma.
  • Workshop – hledání možných řešení daného tématu a případných rizik navržených řešení v jednotlivých pracovních skupinách.
  • Představení výsledků pracovních skupin a panelová diskuze.

Uzlové body jsou zcela zásadním pojmem spojeným s kontrolou kvality učebního procesu. Jedná se o místa, v nichž má probíhat kontrola kvality toho, jak žáci zvládají příslušný vzdělávací standard, tj. popis procedurálních a konceptuálních znalostí (dispozičních kvalit), které si má každý žák osvojit v určitém vzdělávacím oboru. Workshop se bude věnovat především návaznosti uzlových bodů na Strategii 2030+, možnostem definovaní jádrových a rozvíjejících uzlových bodů a dalším otázkám, které jsou pro tuto oblast stěžejní.

Pokud se nebudete moci např. z časových důvodů workshopu zúčastnit, můžete se na něj podívat později. Jeho záznam bude umístěn na webu revize rámcových vzdělávacích programů.

Více informací i detaily ke způsobu přihlášení očekávejte již brzy.

Ač vás nebudeme moci osobně přivítat na půdě Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, jak bylo původně plánováno, těšíme se velmi na vaši účast.

Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

30. 11. 2021