Ve finále soutěže FINdiplomka 2021 bodovali dva úspěšní zástupci Fakulty ekonomické

Absolventi Studující Úspěchy

Na vánočním setkání České asociace pro finanční řízení CAFIN byly 1. prosince předány ceny FINdiplomka 2021 za nejlepší diplomové práce z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví obhájené v roce 2021.

Do finále 10 nejlepších diplomových prací z ČR se dostali dva absolventi Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

Tereza Hodinová zpracovala téma „Převodní ceny – testování souladu s principem tržního odstupu na příkladu výrobní společnosti“ pod vedením Pavlíny Hejdukové, vedoucí katedry financí a účetnictví. Adam Polák uspěl s tématem „Treasury management: Česká republika a svět“ pod vedením Michaely Krechovské, děkanky Fakulty ekonomické.

Oběma diplomantům blahopřejeme a jsme velmi pyšní, že FEK ZČU má takto úspěšné studenty!

Bližší informace o projektu CAFIN jsou dostupné na webu.

Galerie


Zleva: Adam Polák, Pavlína Hejduková (vedoucí katedry financí a účetnictví) a Tereza Hodinová.

Fakulta ekonomická

Barbora Havlová

14. 12. 2021