Ve finále soutěže FINdiplomka 2021 bodovali dva úspěšní zástupci Fakulty ekonomické

Absolventi Studenti Úspěchy

Na vánočním setkání České asociace pro finanční řízení CAFIN byly 1. prosince předány ceny FINdiplomka 2021 za nejlepší diplomové práce z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví obhájené v roce 2021.

Do finále 10 nejlepších diplomových prací z ČR se dostali dva absolventi Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

Tereza Hodinová zpracovala téma „Převodní ceny – testování souladu s principem tržního odstupu na příkladu výrobní společnosti“ pod vedením Pavlíny Hejdukové, vedoucí katedry financí a účetnictví. Adam Polák uspěl s tématem „Treasury management: Česká republika a svět“ pod vedením Michaely Krechovské, děkanky Fakulty ekonomické.

Oběma diplomantům blahopřejeme a jsme velmi pyšní, že FEK ZČU má takto úspěšné studenty!

Bližší informace o projektu CAFIN jsou dostupné na webu.

Galerie


Zleva: Adam Polák, Pavlína Hejduková (vedoucí katedry financí a účetnictví) a Tereza Hodinová.

Fakulta ekonomická

Barbora Havlová

14. 12. 2021


Fakulta zdravotnických studií vydala dvě odborné knihy

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

18. 01. 2022

Psychohygiena aneb Jak se radovat v okamžicích (ne)radostných

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

21. 01. 2022

Západočeská univerzita navázala spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v Izraeli

International Konference Spolupráce

Fakulta filozofická

10. 01. 2022

Přání rektora do roku 2022

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

23. 12. 2021

Transfer a smluvní výzkum ZČU vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

Studenti Transfer Zaměstnanci

Boost Up

23. 12. 2021