Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE se letos uskutečnila hybridně

Konference Spolupráce Studenti

11. ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů Fakulty pedagogické, který se uskutečnil 29. listopadu, byl zaměřen na podporu stávajících studentů doktorandských studijních programů.

Děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík ve svém úvodním proslovu vyzdvihl význam doktorských vzdělávacích programů a jejich garantů. Skladba témat odpovídala zaměření konference – zaznělo mnoho zajímavých příspěvků z oblasti výzkumu, metodologie pedagogického výzkumu a zpracování dat. Další skupinu příspěvků tvořily prezentace zaměřené na pomoc a náměty doktorandům při tvorbě disertačních prací. Především se hovořilo o způsobech publikování vlastních výstupů, metodice hodnocení publikací, včetně jejich zadávání do systému OBD, a o grantové činnosti.

Konference měla mezinárodní účast – mezi prezentujícími byli také Juan F. Arratia, zakladatel společnosti Scientific Caribbean Foundation, a Renáta Orosová, vedoucí katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Z České republiky nebyla zastoupena jen Západočeská univerzita, ale pozváni byli také akademici z Jihočeské univerzity, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Hradec Králové a Masarykovy univerzity v Brně.

O tom, jak se nebát přípravy odborných publikací, pohovořila Lucie Rohlíková. Jiří Kohout nahlédl na téma publikací z hlediska metodiky M17+ a Václav Šimandl posluchače seznámil s lákavými, leč nebezpečnými predátorskými časopisy. Následovala Karla Brücknerová se svojí inspirativní přednáškou ukazující cestu od chaosu k příběhu a Jan Berki s výzvami nového informatického kurikula a vědy. Sekci zvaných přednášek ukončil Denis Mainz, který účastníky seznámil s evidencí výsledků akademické tvůrčí činnosti.

Neméně početnou skupinou příspěvků byly prezentace doktorandů. Ti představili výsledky své současné práce a náměty dalšího směřování výzkumů. Mezi první doktorké příspěvky patřilo programování počítačem řízených zdrojů od Pavla Moce a rozvoj digitální gramotnosti maturantů Jana BezděkyJana Černá a Michaela Bartošová představily posluchačům výsledky vnímání online technologií z pohledu budoucích učitelů studujících na Univerzitě Palackého v Olomouci a Tereza Havránková popsala převrácenou třídu v on-line výuce anglického jazyka na vysoké škole. Student Univerzity Hradec Králové Pavel Hanuš představil svůj projekt výuky účetnictví. Konferenci uzavřel Miroslav Zíka s problematikou vývoje virtuální třídy.

Účastníci v přednáškovém sále i v on-line prostoru vnímali prezentace kladně, mnohdy příspěvky vyvolaly další diskusi. Konference tak byla přínosná a aktivizační pro všechny zúčastněné. Bohužel se stejně jako minulý ročník i tento nesl v duchu omezených možností setkávání. Prakticky většina zúčastněných si posteskla nad nemožností konat konferenci v tradičním pojetí. Zmiňovali absenci fyzického kontaktu, který se v on-line prostoru i přes značný technologický pokrok v komunikacích nedá nijak nahradit.

Již nyní se můžeme těšit na další ročník. Věřme, že ji budeme moci uspořádat v plně kontaktním režimu, budeme se moci osobně setkat, společně diskutovat, rozvíjet nápady a v neposlední řadě i navázat nové přátelské vztahy.

Fakulta pedagogická

Pavel Moc, Jan Bezděka

16. 12. 2021