Sutnarka uspěla v soutěži iJungle Illustration Awards 2021

Absolventi Studenti Úspěchy

V mezinárodní soutěži, která je otevřená profesionálním ilustrátorům, studentům nebo učitelům z celého světa, uspěly ve dvou kategoriích ze šesti studentky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Jedno z vedlejších ocenění v kategorii Kniha získala absolventka ateliéru Didaktická ilustrace Petra Šestáková. Porotu složenou ze světově známých designérů a art directorů zaujala její diplomové práce Dvě věže. Kniha vznikla pod vedením Renáty Fučíkové a obsahuje ilustrovaný výběr kapitol z klasického díla Pán prstenů Dvě věže od J. R. R. Tolkiena. Dvacet šest barevných jednostránkových, dvoustránkových nebo rozkládatelných ilustrací je vytvořeno kombinací kresby voskovkou a malby akvarelem a temperou. Ilustrace vypráví příběh a předávají atmosféru i bez textu a tak mohou být prezentovány i mimo knihu. Text je doprovázen malými černobílými ilustracemi. „Tolkienovy příběhy zbožňuji. Tak jsem utekla do jeho světa a vytvořila svou vizi jeho práce, kde zelená bojuje proti červené. Enti proti skřetům. Lidé Středozemě proti Mordoru. Vše ale leží na dvou malých hobitech,“ popsala oceněná Petra Šestáková.

V kategorii Nový studentský talent zabodovala se svojí bakalářskou prací – autorskou ilustrovanou knihou - studentka navazujícího magisterského ateliéru Grafika Denisa Váňová. Ilustrace volně vychází z textu Zjevení Sv. Jana Theologa (Biblí Svatá, 1926). Zvolený text pro svou kulturně-historickou kvalitu i kvalitu obraznosti sloužil autorce jako bezedná studnice, ze které mohla čerpat. „Toto téma mi bylo blízké vzhledem k současné situaci, ve které se nacházíme. Narodila jsem se v neomezené svobodě a veškerý momentální děj, včetně hlášení z rozhlasu o zákazu vycházení či pomalu se přesouvajícího života do online prostoru, má pro mě novou, apokalyptickou atmosféru. V ilustracích jsem se snažila uchylovat k tichu a statice. Klidu před bouří, kdy se toho zatím moc neděje, ale už cítíme napětí. Začala jsem si pokládat otázky, jak by to asi vypadalo, kdyby apokalypsa nebyla provázena hromy a blesky, ale nečinností a zdánlivým zastavením času? Kniha je adresována všem, kteří hledají tichá místa uprostřed kalamity,“ uvedla Denisa Váňová. V knize mezi sebou autorka propojuje různá média, jako je kresba, reliéf na papíře, digitální kresba, informel v šedých vakátech, typografie, knihtisk, 3D objekt v podobě značky a fotografie. Velká část textu v knize se objevuje na knižních záložkách a tím nechává prostor pro vyznění obrazové části. Zároveň tím konfrontuje typografickou tradici s její aktuální podobou. Práce vznikla pod vedením profesora Mikoláše Axmanna.

Všechny vítězné práce budou zastoupeny v katalogu iJungle Illustration Annual 2021. Ten bude zdarma online k dostání a tvůrcům zajistí mezinárodní propagaci mezi art directory, ilustrátory, agenty, galeristy a kurátory.

Galerie


Petra Šestáková - Dvě věže

Denisa Váňová - Autorská ilustrovaná kniha

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

11. 01. 2022