Studenti z Česka a Bavorska budou diskutovat o dopadech pandemie na život v příhraničí

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

V pátek 14. ledna od 10 do 14:30 hodin proběhne v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee setkání studentů Fakulty ekonomické ZČU a bavorské Hochschule Hof s vybranými odborníky. Diskutovat budou o dopadu proticovidových opatření na byznys a ekonomické aktivity v česko-bavorském příhraničním regionu.

Setkání je vyvrcholením společných aktivit studentů a pedagogů z Fakulty ekonomické ZČU a partnerské Hochschule Hof, které probíhaly celý zimní semestr tohoto akademického roku v rámci projektu Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí.

„Studenti formou prezentací shrnou poznatky získané při práci s daty i z rozhovorů s experty z akademického prostředí a byznysu. Poté budou moderovat diskusi s pozvanými panelisty – odborníky na přeshraniční problematiku z českých i německých institucí,“ přibližuje program setkání hlavní řešitel projektu, proděkan Fakulty ekonomické Jiří Preis.   

Cílem výukového projektu, do něhož je zapojeno 25 studentů z české a 10 z bavorské strany, bylo seznámit se s dopady pandemie covidu-19 na život a ekonomické aktivity v česko-bavorském příhraničí. Studenti měli za úkol diskutovat s klíčovými aktéry regionálního rozvoje a následně v malých týmech zpracovávat získané informace, které budou prezentovat při závěrečném česko-bavorském setkání v Schönsee.

Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU se česko-bavorským příhraničím zabývá dlouhodobě. Dosavadní spolupráce s partnerskou vysokou školou Hoschschule Hof, probíhající dříve především v rámci programu Erasmus+ a v oblasti výuky double degree studijního programu, byla rozšířena o projektové aktivity. V rámci magisterského studijního programu Ekonomická a regionální geografie se tak studenti ještě blíže a podrobněji seznamují s problematikou česko-bavorské spolupráce, jejím rozvojem a specifiky.

Setkání v Schönsee proběhne za dodržení protiepidemických opatření stanovených bavorskou vládou. Vzhledem k omezené kapacitě sálu a počtu registrovaných účastníků bude pro další zájemce živě streamováno na níže uvedeném odkazu:

https://centrumbavariabohemia.my.webex.com/centrumbavariabohemia.my/j.php?MTID=ma4b5e15423cf3f84e8a8e171aabffc20

Číslo meetingu: 2365 188 0542

Heslo: naENaBjT934 

        

 

foto: archiv Centra Bavaria Bohemia

Galerie


Fakulta ekonomická

Šárka Stará

13. 01. 2022


Víte, jak chutná DOBROvolnictví?

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 01. 2022

Rozjeďte svůj business, získejte důležité informace a vyhraj hodnotné ceny!

Další vzdělávání Soutěž Studenti

Fakulta ekonomická

13. 01. 2022

Platforma KETCube EDU se začíná uplatňovat ve výuce

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

21. 01. 2022

Fakulta zdravotnických studií vydala dvě odborné knihy

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

18. 01. 2022

Historici a kybernetici zveřejnili další spisy přibližující osudy Čechoslováků vězněných v SSSR

Spolupráce Úspěchy Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

04. 01. 2022