Studenti z Česka a Bavorska budou diskutovat o dopadech pandemie na život v příhraničí

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

V pátek 14. ledna od 10 do 14:30 hodin proběhne v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee setkání studentů Fakulty ekonomické ZČU a bavorské Hochschule Hof s vybranými odborníky. Diskutovat budou o dopadu proticovidových opatření na byznys a ekonomické aktivity v česko-bavorském příhraničním regionu.

Setkání je vyvrcholením společných aktivit studentů a pedagogů z Fakulty ekonomické ZČU a partnerské Hochschule Hof, které probíhaly celý zimní semestr tohoto akademického roku v rámci projektu Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí.

„Studenti formou prezentací shrnou poznatky získané při práci s daty i z rozhovorů s experty z akademického prostředí a byznysu. Poté budou moderovat diskusi s pozvanými panelisty – odborníky na přeshraniční problematiku z českých i německých institucí,“ přibližuje program setkání hlavní řešitel projektu, proděkan Fakulty ekonomické Jiří Preis.   

Cílem výukového projektu, do něhož je zapojeno 25 studentů z české a 10 z bavorské strany, bylo seznámit se s dopady pandemie covidu-19 na život a ekonomické aktivity v česko-bavorském příhraničí. Studenti měli za úkol diskutovat s klíčovými aktéry regionálního rozvoje a následně v malých týmech zpracovávat získané informace, které budou prezentovat při závěrečném česko-bavorském setkání v Schönsee.

Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU se česko-bavorským příhraničím zabývá dlouhodobě. Dosavadní spolupráce s partnerskou vysokou školou Hoschschule Hof, probíhající dříve především v rámci programu Erasmus+ a v oblasti výuky double degree studijního programu, byla rozšířena o projektové aktivity. V rámci magisterského studijního programu Ekonomická a regionální geografie se tak studenti ještě blíže a podrobněji seznamují s problematikou česko-bavorské spolupráce, jejím rozvojem a specifiky.

Setkání v Schönsee proběhne za dodržení protiepidemických opatření stanovených bavorskou vládou. Vzhledem k omezené kapacitě sálu a počtu registrovaných účastníků bude pro další zájemce živě streamováno na níže uvedeném odkazu:

https://centrumbavariabohemia.my.webex.com/centrumbavariabohemia.my/j.php?MTID=ma4b5e15423cf3f84e8a8e171aabffc20

Číslo meetingu: 2365 188 0542

Heslo: naENaBjT934 

        

 

foto: archiv Centra Bavaria Bohemia

Galerie


Fakulta ekonomická

Šárka Stará

13. 01. 2022