FEL uzavřela smlouvu o spolupráci na výzkumu a vzdělávání se společností BRUSH SEM

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Dlouhodobou spolupráci mají před sebou výzkumníci i studenti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a společnost BRUSH SEM. Představitelé univerzity, fakulty a společnosti, jež patří k největším nezávislým výrobcům generátorů na světě, to v úterý 1. března stvrdili podpisem smlouvy.

Spolupráce Fakulty elektrotechnické ZČU a společnosti BRUSH SEM, s. r. o., se týká tří oblastí:

 V oblasti výzkumných projektů budou společné týmy intenzivně pracovat na vzniku nových technologií, které bude BRUSH SEM komerčně nasazovat. Součástí smlouvy je oboustranný transfer znalostí a technologií. Dohoda též umožňuje, aby zaměstnanci společnosti BRUSH mohli působit na fakultě jako hostující vědci.

Fakulta bude společnosti poskytovat odborné poradenství a zázemí, zejména pak expertizy, diagnostiku, testování, prototypové práce a další inženýrské činnosti či poradenské služby.

V neposlední řadě bude BRUSH sponzorovat vzdělávací aktivity na fakultě, která použije získané prostředky na modernizaci vybavení pro studenty a úhradu stipendií studentů pracujících na disertačních a diplomových pracích či na studentských projektech zejména v oblasti výkonových systémů a elektroenergetiky.

BRUSH bude rovněž studentům a akademikům moci poskytovat kromě přístrojů i technické znalosti, data a speciální infrastrukturu včetně softwaru a  trainee programů. Bude se také podílet na přednáškách a kurzech pro studenty.

“Podepsaná smlouva je vyústěním dlouhodobé spolupráce zejména mezi plzeňskou továrnou BRUSH a Fakultou elektrotechnickou ZČU. Ve vzájemné spolupráci našich týmů vidíme velký výzkumný a inovační potenciál. Vážíme si, že společnost BRUSH SEM se zavázala dlouhodobě finančně podporovat naše studijní programy a vzdělávací aktivity. Našim studentům to dává možnost získat nejen stipendia a vzdělávat se v moderních laboratořích, ale dává jim to též příležitost aktivně se již během studia zapojit do projektů s jedním z významných světových výrobců generátorů,“ uvedl děkan Fakulty elektrotechnické ZČU Zdeněk Peroutka.

 „Podpisem smlouvy začíná nová etapa našich vzájemných vztahů. Jako bývalý akademický pracovník si velmi dobře uvědomuji potřebu provázanosti akademické sféry s průmyslovým prostředím, kdy vzájemné sdílení poznatků a zkušeností pomáhá univerzitě lépe reflektovat potřeby trhu a průmyslovým firmám usnadňuje aplikaci poznatků základního výzkumu. Vzhledem k významným změnám, které obor výroby a přenosu elektrické energie postihly v průběhu posledních dvou dekád, nebude o společná témata zcela jistě nouze. Především se jedná o pokročilé materiály, diagnostiku nebo optimalizaci designu strojů v souvislosti s měnícími se požadavky na jejich provoz. Samozřejmě nás jako společnost těší, že můžeme studentům elektrotechnických oborů nabídnout spolupráci na zajímavých projektech v oboru, kde se dlouhodobě řadíme ke světové špičce,“ dodal za společnost BRUSH SEM hlavní inženýr konstrukce  František Zeman.


 
Fakulta elektrotechnická ZČU je renomovanou výzkumnou fakultou s významným podílem doktorského studia i kvalitní výchovou inženýrů a bakalářů s tradicí od roku 1949, kdy Vysoká škola strojní a elektrotechnické v Plzni vznikla jako součást pražského ČVUT. Fakulta s kvalitní pedagogickou činností, jejíž absolventi mají dobré uplatnění na trhu a jsou vyhledáváni průmyslem, realizuje základní i rozsáhlý aplikovaný výzkum, který má prokazatelné a významné dopady do praxe a přispívá k rozvoji naší společnosti v národním i mezinárodním kontextu. Fakulta má vlastní výzkumné centrum RICE.

 BRUSH SEM, s. r. o., je společnost zabývající se výrobou a servisem generátorů, působící v Plzni. Jako nedílná součást skupiny BRUSH patří k největším nezávislým výrobcům generátorů na světě. Navazuje na dlouholetou tradici výroby pod značkou Škoda, která začala již v roce 1924. Se zázemím v České republice, Velké Británii, Nizozemí a USA a se zákazníky z celého světa je značkou se širokým globálním dopadem.

 

 

Galerie


Smlouvu podepsali (zleva) rektor ZČU Miroslav Holeček, děkan FEL Zdeněk Peroutka a za společnost BRUSH SEM ředitel závodu Plzeň Dalibor Červený a Marek Nechutný.

Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

01. 03. 2022