Základy psychohygieny a práce se stresem

22 April

22. dubna, 09:00

UL 601, budova Fakulty strojní

Další vzdělávání Zaměstnanci

Naučte se každodenní péči o vlastní psychickou pohodu.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na https://czv.zcu.cz/Kurz/zaklady-psychohygieny-a-prace-se-stresem/

Udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro mnohé náročné. Zcela nový rozměr a význam osvojení si základních návyků psychohygieny přinesla potřeba distanční výuky/práce v souvislosti s uzavřením škol v rámci epidemiologické situace. Pro některé jedince byla výuka/práce na dálku zcela nepoznaným světem a významným zdrojem stresu.

Kurz provede účastníky základními návyky, které je možno implementovat do každodenní péče o vlastní psychickou pohodu, které pomáhají s redukcí stresu a efektivním oddělením pracovního a soukromého života. Základní techniky si účastník prakticky vyzkouší. Po absolvování kurzu bude účastník ovládat základní techniky psychohygieny a bude schopen je efektivně implementovat do vlastní praxe i života. Kurz účastníky seznámí s významem pocitů a potřeb ve vlastním životě (osobním i pracovním), s tím, co se v nás při stresu děje, s příčinami konfliktů a nedorozumění, s praktickými tipy na zvládání stresu a s problematikou prevence přetížení a vyčerpání.

Kurz Základy psychohygieny a práce se stresem je zdarma po předchozím přihlášení.


Celouniverzitní

22. 04. 2022, 09:00


25 June

zámek Dobrohoř, Staré Město pod Landštejnem 160


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

25. 06. 2022, 14:00

08  -  12 July - August

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Galerie Inkubátor


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 07. 2022, 10:00

09 September

náměstí Republiky, Plzeň


Celouniverzitní

09. 09. 2022, 09:00

28  -  04 June - September

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

28. 06. 2022, 17:00