Letních škol na Západočeské univerzitě přibylo. Zájemci mohou podávat přihlášky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Nabídka letních škol na ZČU je bohatší než kdykoliv dříve. Organizátoři přicházejí jak s kurzy již oblíbenými, tak s novinkami. Mezi ně patří například umělecká letní škola pro děti ArtCamp Kids nebo příměstský tábor Fakulty pedagogické. Fakulta aplikovaných věd nabízí takových škol hned sedm.

Mezinárodní letní jazyková škola / 11. – 29. 7. 2022

Na Ústavu jazykové přípravy ZČU se letos uskuteční už 32. ročník Mezinárodní letní jazykové školy, a to v termínu od 11. do 29. července.

Zájemci si mohou vybrat z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, čínštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i pro širokou veřejnost. Kurzy jsou v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich se vyučuje pouze odpoledne nebo dopoledne.

Letošní novinkou v nabídce kurzů Mezinárodní letní jazykové školy je týdenní kurz španělštiny pro děti ve věku 12–15 let. Jako každý rok i letos organizátoři zaznamenávají nejvyšší zájem právě o kurzy pro děti. Konat se budou jak na ZČU, tak ve Školicím a ubytovacím zařízení ZČU v Nečtinech na severním Plzeňsku.

Podrobné informace zájemci najdou na webu www.isls.zcu.cz, jehož prostřednictvím mohou také podat přihlášku. Uzávěrka je 19. května.

Kontakt: Bc. Daniela Kopřivová / dkoprivo@ujp.zcu.cz / 735 713 895

 

 

ArtCamp / 11. – 29. 7. 2022 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií se vrací mezinárodní letní škola umění ArtCamp, kterou již po šestnácté pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Letošní nabídka je opět bohatá, zájemci mohou vybírat z více než čtyřicítky zájmových, profesionálních i přípravných kurzů a vytvořit si tak vlastní program pro své až třítýdenní letní studium na Sutnarce.

„ArtCamp – největší letní škola umění v naší republice měla ‚dva roky prázdnin‘, říká její zakladatel a artdirektor Josef Mištera. „Ale teď jsme zpět s ještě zajímavější nabídkou.“

ArtCamp, který se koná v termínu 11. – 29. července, nabízí nejen pravidelné kurzy zaměřené na klasické i moderní techniky výtvarného umění, na design a performativní umění, ale i několik novinek a zajímavých hostů. Poprvé proběhne například kurz zaměřený na analogovou fotografii nebo na problematiku intervencí do veřejného prostoru. „Podařilo se přivést také několik zahraničních osobností, jako je například grafický designér Pekka Loiri z Finska, výtvarný umělec Thomas Kuijpers z Holandska, ilustrátor Gérard Lo Monaco a skladatelka a tanečnice Marina Cedro, oba z Francie,“ dodává Mištera. 

Chybět nebudou přípravné kurzy k talentovým přijímacím zkouškám, oblíbené kurzy zaměřené na digitální fotografii, grafický design, kresbu a malbu, komiks a ilustraci, arteterapii, design, tvorbu šperku, fashion design i design módních doplňků a další. Jako vždy bude připraven bohatý doprovodný program, který zahrnuje přednášky hostujících umělců, návštěvy galerií, výlety či večery s promítáním studentských filmů. 

„ArtCamp jsou excelentní kurzy za přátelské ceny v exkluzivním prostředí jedinečné budovy Sutnarky,“ zdůrazňuje Josef Mištera a připomíná: „Kurzy jsou vhodné pro všechny – pro budoucí studenty umění jako příprava na talentové přijímací zkoušky, pro studenty a absolventy vysokých škol i pro každého, kdo se chce více poznat, objevit či rozvinout svůj talent nebo si jen aktivně odpočinout při tvorbě ve společnosti nových zajímavých přátel.“ 

Informace k letní škole a nabídce kurzů jsou stejně jako přihlašovací formulář dostupné na webu letní školy www.fdu.zcu.cz/artcamp. Zájemci se mohou hlásit do 31.května 2022.

Kontakt: PhDr. Lenka Kodýtková / lkody@fdu.zcu.cz / tel. 723 089 832

 

 

ArtCamp Kids / 8. – 12. 8. 2022 

Novinkou letošního roku jsou letní umělecké kurzy pro děti ve věku 8–15 let, které pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara pod názvem ArtCamp Kids v termínu 8.–12. srpna. 

Děti si zde mohou nejen vyzkoušet jednu ze šesti uměleckých disciplín, rozvíjet svůj talent a získat nové dovednosti, ale díky spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni se i dozví více o cestě uměleckého díla od jeho vzniku až na stěnu galerie, získají nové podněty při prohlídkách výstav a plnění hravých, tvořivých aktivit přímo ve výstavních prostorách. Nové znalosti a dovednosti pak uplatní při prezentaci výsledků své práce na závěrečné výstavě pro kamarády a rodiče.

„Sutnarka považuje za svoji misi péči o podporu talentů všech věkových vrstev. Proto jsme se po létech plánování pustili do kurzů pro školáky,“ říká proděkan fakulty Josef Mištera a upřesňuje: „Svoji kreativitu, prostorové vnímání i práci s barvami děti rozvinou v kurzu malby, do světa knižní tvorby nahlédnou při výrobě vlastních notýsků a pop-up přání, vyzkouší si práci s porcelánem a jeho dekorováním, vymyslí a nakreslí vlastní komiksový příběh, naučí se principy navrhování interiéru a vyřádí se při plnění výtvarných úkolů v kurzu akčního umění“. 

Kurzy:
Malba – Objev s námi magii barev

Komiks – Vyprávěj příběh obrázky

Interiérový design pro děti – Postav si tajný pokoj

Keramický design – Pojď experimentovat s porcelánem

Knihařina – Vytvoř si svůj deník

Akční umění – Buď akční umělec 

Zájemci o letní umělecké kurzy pro děti se mohou hlásit do 30. června, přihlašovací formulář je dostupný z webové stránky www.fdu.zcu.cz/artcampkids. 

Kontakt: MgA. Irena Henzl Velichová / ivelicho@fdu.zcu.cz / tel. 723 630 420

 

  

Letní příměstský vzdělávací tábor s Faktcooltou pedagogickou / 11. – 15. 7. 2022

22. – 26. 8. 2022

 Nabídku letních škol na ZČU letos obohatila také Fakulta pedagogická (FPE). Fakultní studentský spolek Přestávka připravil příměstský tábor pro děti ve věku 8–13 let Putování s moudrou sovou. Konat se bude v budově FPE na Klatovské třídě, a to v termínech od 11. do 15. 7. července a od 22. do 26. srpna. V obou turnusech se děti mohou těšit na pestrý celodenní program plný zážitků, poznání, her a pokusů, připravený studenty FPE, kteří budou zastávat roli lektorů. Program bude zahrnovat všechny běžně vyučované předměty od jazyků přes tělocvik, přírodovědné a humanitní obory až po výtvarnou a hudební výchovu.

Kapacita každého turnusu je 20 účastníků. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím registračního formuláře na webu spolku Přestávka. 

Kontakt: Michal Švec, tel.: 722 089 342, e-mail: pauza@fpe.zcu.cz

 


JuniorFEL / 22. – 26. 8. 2022

Už popatnácté se letos uskuteční letní škola elektrotechniky JuniorFEL, určená pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají základní znalosti z fyziky a především se zajímají o elektrotechniku a elektroniku.

15. ročník JuniorFEL se bude konat tradičně v závěru prázdnin, a to od 22. do 26. srpna. Tematicky bude navazovat na předchozí ročníky, přičemž většina aktivit bude s mírnými obměnami. Během týdne se zájemci dozví, co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod nebo co pohání tramvaje a trolejbusy. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota a poměří své síly při výrobě elektřiny.

„Novinkou v programu bude výroba ‚smart‘ svítící vlaštovky. Účastníci si ji složí z papíru s ohebnými vodivými spoji, které slouží k propojení elektronických součástek a baterie. Studenti si tak zkusí pájení světelných diod i ‚namalování‘ správné hodnoty uhlíkového odporu pro jejich rozsvícení. Na závěr si s vlaštovkami zasoutěží v letu na cíl a nejdelší vzdálenost a samozřejmě si je odnesou i s sebou domů,“ přibližuje Jaroslav Fiřt z organizačního týmu.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webových stránek juniorfel.zcu.cz, a to až do 19. května. Potvrzení o konání akce a závazné přihlášky pak účastníci obdrží na začátku června.

Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D. /  firt@civ.zcu.cz / junior@fel.zcu.cz / 377 634 229

 


Letní dětská škola FEL Tachov / 22. – 26. 8. 2022

Podzimní dětská škola FEL Klatovy / 26. – 28. 10. 2022

Už potřetí připravila Fakulta elektrotechnická (FEL) ve spolupráci se středními školami v regionu a za podpory Plzeňského kraje dva běhy letní školy pro žáky 5. až 9. tříd ZŠ nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.

V prostorách Střední průmyslové školy v Tachově se od 22. do 26. srpna účastníci pod vedením pedagogických pracovníků FEL a odborného lektora seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika – dozví se, jak fungují chytré oděvy, jak se staví a programují stavebnice Lego nebo jak se řídí výroba nejen elektrotechnických produktů. Naučí se vyrobit elektronickou vlaštovku a poslední den týdne se podívají, jak to vypadá v laboratořích Fakulty elektrotechnické ZČU.

Kratší program sestavený z vybraných aktivit se pak uskuteční také během tří dnů podzimních prázdnin v budově Střední průmyslové školy v Klatovech.

Přihlášku na obě školy fakulta zveřejní na svém webu.

Kontakt: Bc. Martina Nováková, tel.: 377 634 011, e-mail: novakmar@fel.zcu.cz

 


Homo Economicus / 11. – 15. 7. 2022

Fakulta ekonomická zve zájemce z řad žáků základních a středních škol na 11. ročník letní školy Homo Economicus, která se bude konat od 11. do 15. července 2022. Po úspěchu předchozího ročníku proběhne letní škola paralelně: v prostorách fakulty v plzeňském kampusu na Borech a současně v Karlovarském kraji na pobočce v Chebu.

V rámci týdenního programu na zájemce čeká soubor přednášek na téma „Finanční gramotnost aneb Investice do budoucnosti“. Účastníci se seznámí s problematikou platebního styku nebo s moderními technologiemi ve spoření a investování, naučí se vyhodnotit, kdy volit mezi okamžitou spotřebou a jejím odkladem do budoucnosti v podobě spoření či investic, a také nahlédnou pod pokličku online transakcí a kyberbezpečnosti. 

Účastníci zakončí kurz slavnostní promocí v pátek 15.července 2022. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2022. Bližší informace zájemci najdou na webových stránkách lsfek.zcu.cz

Kontakt Plzeň: Zuzana Marie Hladká / lsfek@fek.zcu.cz / 377 633 025

Kontakt Cheb: Romana Kočvarová /  lsfek@fek.zcu.cz / 377 633 513


 

Campo Arduino

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd na letošní rok připravila jubilejní 10. ročník kybernetického soustředění Campo Arduino. Katedra kurz pořádá ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Kemp robotiky, při němž se účastníci seznámí s jednoduchými úlohami na vybrané robotické stavebnici, je určen žákům 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům středních škol.  Soustředění se uskuteční v červenci na gymnáziích v Domažlicích a v Klatovech a poté ve dvou srpnových termínech přímo v budově Fakulty aplikovaných věd v Plzni.

Gymnázium Domažlice: 11. – 15. 7. 2022

Gymnázium Klatovy: 18. – 22. 7. 2022

Fakulta aplikovaných věd ZČU: 8. – 12. 8. 2022

Fakulta aplikovaných věd ZČU: 15. – 19. 8. 2022

Podrobné informace a přihlášku najdou zájemci na webu campoarduino.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. / mjirik@kky.zcu.cz  / 377 632 569

 


Campo Lampone / 22. – 26. 8. 2022 

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd zve také na 5. ročník letního kybernetického soustředění vyšší úrovně Campo Lampone, které proběhne od 22. do 26. srpna v budově fakulty v kampusu ZČU na Borských polích. Určeno je pro ty, kdo už mají zkušenosti s programováním například z kurzu Campo Arduino a jsou schopni pracovat samostatněji. Kurz je určen pro dvacet účastníků. Vybráni budou chronologicky podle data zaslané přihlášky.

Bližší informace a přihláška jsou k dispozici na webu campolampone.zcu.cz. 

Kontakt: Ing. Petr Neduchal / neduchal@kky.zcu.cz / 377 632 145

 


GeoCamp / 22. – 24. 8. 2022

Letní škola GeoCamp, jejíž 2. ročník připravila katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd, proběhne 22. až 24. srpna a zájemcům z řad středoškoláků, žáků 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií představí 3D tisk či bezpilotní létání, přiblíží také mentální mapování nebo třeba vytyčení spádu. V plánu je i orientační běh kampusem ZČU.

Bližší informace zájemci najdou na webu kgm.zcu.cz/geocamp. 

Kontakt: doc Ing. Karel Janečka, Ph.D. / kjanecka@kgm.zcu.cz / 377 639 209

 


MechCamp / 29. – 31. 8. 2022

Žáci středních škol se zájmem o matematiku a fyziku se mohou hlásit na letní školu MechCamp, kterou pořádá katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd. Pátý ročník proběhne v prostorách fakulty ve dnech 29. – 31. srpna. V programu ani letos nebudou chybět mechanika tekutin, dynamika a kompozitní materiály. „Obsah MechCampu bude orientován více monotematicky než v předešlých ročnících. Účastníci se tak můžou těšit na aplikaci různých oborů mechaniky v dopravním průmyslu,“ říká člen organizačního týmu Radek Bulín.

Účast je zdarma, ale vzhledem k omezené kapacitě je nutné se zaregistrovat do 30. června na webu mechcamp.zcu.cz.Další detaily budeme postupně uveřejňovat na webových a facebookových stránkách události,“ dodává Radek Bulín.

 Kontakt: Ing. Radek Bulín, Ph.D., tel.: 377 632 386, rbulin@ntis.zcu.czNanoCamp / 22. – 26. 8. 2022

Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd připravuje 4. ročník letní školy aplikované fyziky NanoCamp, a to v termínu od 24. do 26. srpna. Účastníci se dozví, kde všude se využívají nové nanostrukturní materiály s unikátními vlastnostmi, a seznámí se s tím, jak se tyto materiály navrhují, experimentálně připravují a analyzují. Vyzkouší si přípravu tenkovrstvých materiálů atom po atomu pomocí plazmových technologií, prozkoumají vlastnosti připravených materiálů pokročilými analytickými metodami a získají představu o možnostech a výzvách současné materiálové vědy a aplikované fyziky.

Podrobné informace jsou dostupné na webu kfy.zcu.cz/nanocamp

Kontakt: Ing. Jiří Rezek, Ph.D., jrezek@ntis.zcu.cz, 723 175 039BootCamp / 5. – 9. 9. 2022

Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ve své letní škole BootCamp opět přivítá své nově nastupující studenty, kteří nemají ze střední školy zkušenosti s programováním. Toto týdenní programovací soustředění se bude konat dva týdny před začátkem zimního semestru. Studenti se během něj zúčastní přednášek o teorii programování a budou řešit programátorské úlohy, což jim usnadní nástup do prvního ročníku bakalářských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd.

Přihlášky fakulta přijímá do 31. července. Informace a formulář pro registraci zájemci najdou na webu bootcamp.fav.zcu.cz. 

Kontakt: doc. Ing. Libor Váša, Ph.D., lvasa@kiv.zcu.cz, 608 968 687

 

 

Letní škola single-cell analýzy / Summer School of Single Cell / 7. – 14. 9. 2022 

Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (UK) pořádají již podruhé letní školu zaměřenou na single-cell analýzy (analýzy jednotlivých buněk), tentokrát cílenou na využití v imunoterapii. Bude se konat od 7. do 14. září v obou výzkumných centrech, která se na organizaci podílejí. Studenti a mladí výzkumníci se v ní pod dohledem odborníků z UK a ZČU a se zapojením odborníků z Lékařské univerzity ve Vídni, Londýnské univerzity South Bank a Varšavské univerzity v roli supervizorů podrobně seznámí se všemi kroky přípravy vzorků buněk a analýzy dat. Účastníci by měli mít alespoň základní laboratorní dovednosti. Obsahem osmidenní intenzivní praktické školy bude návrh experimentu, výběr a příprava vzorků, kontrola kvality, sekvenování, porozumění formátům dat NGS, editaci sekvencí, mapování čtení, řešení potenciálních problémů a konečná interpretace dat. Zároveň v rámci veřejného přednáškového dne pozvaní lektoři např. z Milánské univerzity, Univerzity v Heidelbergu, Univerzity v Kodani, Pensylvánské univerzity, Fakultní nemocnice Tübingen, skupiny Arnauda Krebse EMBL laboratoře či z infrastruktury pro biologická data ELIXIR CZ seznámí studenty s aktuálními trendy v imunoterapii, single-cell analýze a v přístupech ke studiu biologických procesů.

Letní škola má kapacitu 20 míst, přihlášky lze podávat prostřednictvím formuláře na webu letní školy, a to do 15. května. Podrobné informace najdou zájemci na webu singlecell-pilsen2022.zcu.cz 

Kontakt: Ing. Lucie Houdová, Ph. D., tel.: 377 632 544, e-mail: houdina@ntis.zcu.cz

Celouniverzitní

Šárka Stará

04. 05. 2022