ZČU získala nejvyšší bavorské ocenění za práci s mládeží

International Univerzita Úspěchy

V prostorách plzeňského Tandemu se 7. května sešli představitelé Bavorského kruhu mládeže a Západočeské univerzity v Plzni - zřizovatelé obou kanceláří Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandemu z Plzeň i Regensburgu.

Nestává se každý den, aby se u jednoho stolu potkali zřizovatelé obou kanceláří Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. A jen jednou za 25 let se stane, že Západočeská univerzita v Plzni obdrží nejvyšší bavorské ocenění v oblasti práce s mládeží Partner der Jugend neboli Partner mládeže. 

Taková příležitost se v prostorách plzeňského Tandemu naskytla při výjezdním zasedání Bavorského kruhu mládeže (Bayeriescher Jugendring – BJR), které v Bavorsku zaštiťuje politiku mládeže. Setkání se zúčastnili prezident BJR Matthias Fack, jednatelka Gabi Weitzmann a předsednictvo zastoupené mládežnickými spolky a volnočasovými organizacemi z Bavorska. Západočeskou univerzitu reprezentovali rektor Miroslav Holeček, prorektorka pro internacionalizaci Hommerová a ředitelka Tandemu Lucie Tarabová.

„Bavorský kruh mládeže uděluje ocenění za přínos práci s mládeží v Bavorsku každý rok a letos jsme se rozhodli udělit jej právě Západočeské univerzitě v Plzni u příležitosti 25. výročí založení Tandemu. Univerzita cenu dostává jako instituce, jejíž součástí je organizace aktivně podporující česko-německé výměny a spolupráci v oblasti mládeže,“ uvedl Matthias Fack. 

Prezident BJR se s rektorem ZČU shodli, jak důležité je v oblasti česko-německé spolupráce mít v sousední zemi dobrého partnera, na kterého je spoleh. Oba si váží toho, že kanceláře mají stabilitu ve svých zřizovatelích.

Galerie


Na snímku zprava rektor ZČU Miroslav Holeček, prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová a prezident Bavorského kruhu mládeže Matthias Fack.

Centrum výměny mládeže

Lenka Mahdalová

13. 05. 2022