Setkání s významnou českou spisovatelkou Edou Kriseovou

Přednáška Studenti Studium

Novinářka a spisovatelka, členka PEN klubu, Obce spisovatelů, Kafkovy společnosti a správní rady Nadace Central and Eastern European Book Project v Amsterodamu navštívila Fakultu pedagogickou Západočeské univerzity.

V pátek 13. května proběhlo ve spolupráci kateder českého a německého jazyka Fakulty pedagogické autorské čtení textů Edy Kriseové, významné české spisovatelky, disidentky a publicistky.

Akci moderovala vyučující předmětu Aplikovaná literární věda Dana Pfeiferová. Studenti navazujícího studijního programu Učitelství českého jazyka aktivně vystoupili s předem připravenými referáty, v nichž analyzovali jednotlivá autorčina díla. Autorka mohla na jejich výstupy individuálně reagovat a doplnit je o osobní prožitek. Následná diskuze napomohla nejen k poznání autorčina díla, zdrojů její poetiky, metaforičnosti a autentičnosti v literárním díle, ale také otevřela některá v současnosti aktuální témata.

Paní Kriseové se u nás moc líbilo. Podle ní by se takto mĕla česká literatura učit na každé univerzitě. 

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

25. 05. 2022