Projekty vědců podpoří program SIGMA

Transfer Univerzita Věda

V druhé půlce letošního roku bude odbor Transfer a smluvní výzkum Západočeské univerzity podávat návrh projektu do programu SIGMA TAČR. Pro vědce to znamená jedinečnou příležitost přihlásit do tohoto programu svůj dílčí projekt.

Vědci ze Západočeské univerzity mohou přihlásit svůj dílčí projekt do programu SIGMA Technologické agentury ČR. Program navazuje na programy GAMA 1 a GAMA 2, v minulých letech úspěšně podané a řízené odborem Transfer a smluvní výzkum za účelem získání finančních prostředků pro ověřování výzkumných výsledků a s cílem jejich následné nabídky zájemcům z aplikační sféry. Odbor transferu bude v druhé půlce letošního roku podávat do programu SIGMA návrh projektu a vědcům nabízí možnost se do něj přihlásit.

Program SIGMA bude podporovat ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a přípravu jejich následného komerčního využití, se zaměřením především na fázi Proof of Concept. Bude schválen na čtyřleté období, ve kterém jsou realizovány dílčí projekty k ověřování dílčích výzkumných výsledků, které trvají od 6 do 24 měsíců. Ověřování nebude probíhat v projektové spolupráci s externím partnerem, který tedy nemůže být aktivně zapojen a musí vycházet z již existujícího výzkumného výsledku. Počet návrhů není kvantitativně limitován, ale nemají se týkat základního výzkumu.  

Vypsání výzvy programu SIGMA  se předpokládá na říjen tohoto roku, vyhodnocení projektu Technologickou agenturou České republiky se uskuteční nejspíše v únoru roku 2023. Doba trvání dílčích projektů bude pravděpodobně od června 2023 do roku 2026.

Celkové náklady na ověřování by neměly přesáhnout 1 milion Kč, přičemž nelze uplatnit investice a vnitrofaktury a zahrnuty jsou náklady na materiál, subdodávky, personální a režijní náklady. Výsledky jsou očekávány dle RIV - Rejstříku informací o výsledcích.

V současné chvíli probíhá předběžný sběr dílčích projektů, které budou následně využity jako podklad přihlášky projektu do programu SIGMA. Dotazník se základními informacemi můžete vyplnit online do 30. 6. 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na: jambura@rek.zcu.cz.

Boost Up

Šárka Trapp Cajthamlová

01. 06. 2022