Spolupráci podniků a výzkumných organizací opět podpoří Plzeňské podnikatelské vouchery

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci budou mít ve výzvě č. 2022 možnost požádat v září o dotaci ve výši až 200 000 Kč.

BIC neboli Business Innovation Centre Plzeň informuje o vyhlášení nové výzvy v rámci Plzeňských podnikatelských voucherů - Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci. Program je jedním z nástrojů, kterými Statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem.

Podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci budou mít ve výzvě č. 2022 možnost požádat o dotaci ve výši až 200 000 Kč na nákup služeb od výzkumných organizací, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. Poskytovateli těchto služeb mohou být výzkumné organizace z celé České republiky, které jsou zapsány na seznamu MŠMT.

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na webu BIC, kde naleznete také podrobnosti týkající se podání žádosti.

Příjem žádostí bude od 1. do 30. září 2022 (12:00) probíhat elektronicky prostřednictvím aplikace Dotace města Plzně.

Projekt na ZČU administruje odbor Transfer a smluvní výzkum. Kontaktní osobou je Veronika Čiháková, cihakov@rek.zcu.cz , 37763 1067.

Video


Galerie


Odbor transfer a smluvní výzkum

Pavel KORELUS

20. 06. 2022