Univerzita pro podnikavost

Další vzdělávání Studium Univerzita

Fakultu ekonomickou ZČU reprezentoval na setkání platformy Univerzity pro podnikavost netradiční předmět Amazing Business School.

Univerzitní vzdělání a praktická příprava na vlastní podnikání jdou ruku v ruce. Podle členů platformy Univerzita pro podnikavost z řad akademiků, pracovníků inovačních center a dalších zaměstnanců by se podpora podnikání a podnikavosti měla stát přirozenou součástí vysokoškolských aktivit. Začátkem června proběhlo již čtvrté setkání členů této platformy, tentokrát na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, s cílem sdílet informace o aktivitách podporujících rozvoj podnikání studentů v rámci univerzit napříč Českou republikou.

Během dvoudenní akce se představila řada inspirativních projektů. Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni zastupovala Petra Taušl Procházková, která představila předmět Amazing Business School, jenž dává studentům možnost absolvovat nejrychlejší podnikatelský kurz. Během tří dnů pracují studenti Amazing Business School v týmech na svých business nápadech, ovšem ne ve školním prostředí, ale ve vlakovém kupé. Asi třicet účastníků setkání si dále zahrálo stolní hru Designová kalkulačka, pomáhající určit hodnotu designu.

Celá akce se nesla v přátelském a inspirativním duchu a účastníky motivovala k další spolupráci napříč celou platformou. Během setkání se uskutečnila také prohlídka brněnského podnikavého ekosystému a interaktivní workshop s výzkumnou pracovnicí nizozemské University of Twente Andreou Kottman, která se specializuje právě na inovace ve vysokoškolských institucích, včetně zavádění podnikání. 

Galerie


Fakulta ekonomická

Andrea Nádvorníková

23. 06. 2022