Karlovarský kraj se otevřel dokořán. Představily se i Fakulta ekonomická a Fakulta pedagogická ZČU

Festival Spolupráce Veřejnost

V pátek 17. června se Fakulta ekonomická a Fakulta pedagogická účastnily akce Kraj dokořán, která se konala v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Představily zde ukázky svých aktivit nebo možnosti studia v Chebu, kde obě působí.

Společenská akce Kraj dokořán je den plný zábavy, hudby, her i zajímavých informací. Prezentují se na ní školy, firmy a další organizace z regionu a ukazují návštěvníkům atraktivitu, různorodost a perspektivnost Karlovarského kraje. Letošní druhý ročník se nesl v duchu hesla „Tvoříme kraj spolu“ a zaměřil se především na mladé lidi. Cílem akce bylo poukázat na to, že kraj má studentům i absolventům co nabídnout a je řada možností, jak se zde realizovat.

Fakulta ekonomická je s Karlovarským krajem spjata již od roku 1990, kdy byla v Chebu založena. Její absolventi najdou uplatnění jako manažeři ve firmách či neziskových organizacích, na pozicích marketingových specialistů, nebo se mohou pustit na dráhu samostatného podnikání. Na stánku v Karlových Varech ji zastupovali chebští studenti, kteří návštěvníkům představili výhody studia v Chebu a příležitosti, které se jim zde nabízí. „Osobně jako výhodu vnímám výuku v malých skupinkách, kde nejsme jenom čísla a můžeme se seznámit jak s ostatními studenty, tak s vyučujícími,“ říká jeden ze studentů Daniel Grigar. „Další skvělá věc je určitě možnost ubytování přímo v budově fakulty,“ doplňuje jeho kolega Aleš Zeman. „Tím, že se pokoje nachází přímo ve škole, s trochou nadsázky lze říci, že na ranní přednášku můžete vyrazit třeba v pyžamu,“ dodává s úsměvem. Studenti s výborným prospěchem mají také šanci získat mimořádné stipendium. V současné době FEK vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Fakultu pedagogickou najdete v Chebu nově druhým rokem. Zaměřuje se zde především na vzdělávání budoucích vyučujících prvního stupně základních škol a snaží se tak podpořit kvalifikovanost učitelů v regionu. Zájemci naleznou více informací o nabízených oborech a přijímacím řízení na webu FPE. Prezentace na stánku se ujali rovněž studenti a studentka fakulty a pro návštěvníky akce Kraj dokořán si připravili hned několik exponátů: „Kromě programovatelné robotické včelky si účastníci karlovarské akce mohli vyzkoušet ultrazvukový snímač v praxi a porovnat tak své síly např. s delfíny,“ popisuje student a asistent marketingu fakulty Michal Švec. „Nechyběly ani nejrůznější hry zaměřené především na rozvoj fantazie, myšlení, koordinaci a kooperaci, pro ty nejmenší i starší návštěvníky,“ dodává. Většinu exponátů připravilo oddělení technické výchovy katedry matematiky, fyziky a technické výchovy FPE.

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana KUTÁČOVÁ

28. 06. 2022