Zástupci Fakulty strojní slavili úspěch na 13. Kovárenské konferenci

Absolventi Konference Úspěchy

Student katedry konstruování strojů získal ocenění za svou diplomovou práci. Kromě toho měla fakulta také silné zastoupení v příspěvcích konference a také v posterové sekci.

V polovině června se v Brně konala 13. Kovárenská konference pořádaná Svazem kováren ČR. Tato konference je orientovaná na problematiku kovárenství (objemové tváření kovů), které má na českém území bohatou historii. Byla stanovena čtyři hlavní témata – Nové technologie a materiály, Stroje a zařízení pro kovárny, Zkušebnictví a Energetika v kovárnách. Nejvíce rezonovalo téma poslední – energetika. Energetická krize, kterou právě prožíváme, totiž na kovárny silně dopadá. Důvodem je především vysoká spotřeba energie pro ohřev materiálu pro následné tváření. Mnoho příspěvků nabízelo návod, jak spotřebu snížit.

Nejprestižnější část jednacího dne byl společenský večer, v rámci kterého jsou pravidelně předávána ocenění Svazu kováren ČR. Jedním z ocenění je i cena prof. Borise Sommera, odborníka na tváření kovů z katedry tváření kovů VŠB-TUO, za nejlepší diplomové a bakalářské práce vypracované na téma spojené s kovárenstvím, obhájené v minulém roce. Mezi silnou konkurencí byla odbornou komisí letos vybrána diplomová práce absolventa katedry konstruování strojů Fakulty strojní ZČU Karla Glatze na téma "Návrh pohonu kovacího lisu 25 MN bez předlohové hřídele a s planetovou převodovkou uvnitř setrvačníku na hlavním hřídeli", zadané společností ŠMERAL Brno. Karel Glatz se předání nemohl zúčastnit, proto ocenění převzal vedoucí jeho práce Jan Hlaváč, který mu ocenění předal v Plzni.

Mezi zástupci českých kováren a přidružených členů měla Fakulta strojní Západočeské univerzity také silné zastoupení. S příspěvkem "Nové koncepční řešení kovacího lisu – dolů tažný klikový lis" zde vystoupil Václav Kubec. Následoval příspěvek "Kombinovaný pohon klikového lisu" Petry Hofrichterové. V posterové sekci prezentoval Filip Votava své výsledky zaměřené na kování háku s vidlicí z pohledu použití FEM simulací (neboli simulací metod konečných prvků) a Kateřina Vopatová představila kovářské navařování břitových destiček z rychlořezných ocelí.

Galerie


Fakulta strojní

Jan Hlaváč

12. 07. 2022