Spondeo ac polliceor poprvé znělo Sutnarkou

Absolventi Studium Univerzita

Druhý červencový pátek se na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara uskutečnilo slavnostní předávání bakalářských a magisterských diplomů. Historicky poprvé se ceremoniál konal přímo v budově fakulty a své diplomy si zde z rukou děkana převzalo na 132 studentek a studentů.

V semestru slouží jako výukový prostor pro desítky studentů figurální kresby a malby. V červenci kreslířské stojany a pózující modely vystřídaly v atriu budovy na tři stovky židlí a pódium pro akademický senát. Takto se jako mávnutím kouzelného proutku proměnil prostor kreslírny téměř ze dne na den, aby na židlích mohli usednout pyšní rodiče absolventů, jejich kamarádi a blízcí.

"Ve svém základu promoce – promotio – znamenají povýšení. Úspěšně jste uzavřeli další stupeň vzdělávání, a to je jistě důvod k velké oslavě. Dokázali jste sobě, svému okolí a díky nabytému titulu i celému světu, že jste profesionálové. Že to, o čem tisíce, statisíce, miliony lidí sní a maximálně provozují jako koníčka, se stalo vaší odborností. Stali jste se odborníky v tvoření – což je přímo božská výsada. Zároveň jsem si jistý, že mnoho z vás si tuto cestu muselo těžce vydobýt," uvedl ve svém projevu děkan Sutnarky. 

Během tří slavnostních ceremonií, do nichž byli diplomanti dle ateliérů rozděleni, předal děkan Vojtěch Aubrecht  kromě diplomů celkem 15 čestných uznání a 9 cen děkana. Některé z oceněných prací si můžete prohlédnout ve fotogalerii pod článkem.

Ve svém projevu děkan Aubrecht zmínil přání, aby stejně jako je tomu ve vztahu rodinném, ani ve vztahu k alma mater nedošlo k radikálnímu přerušení vazeb a aby absolventi pociťovali podporu své fakulty a spoléhali na ni. Beze zmínky nezůstala ani pandemická léta. "Stali jste se po dobu dvou let obětí krutého experimentu, jak nakládat se školstvím během pandemie. Bezprecedentně – alespoň v civilizovaných zemích – časté a dlouhé lockdowny se staly standardem pro vaše studium. Bezmoc a nejistota byla, věřte mi, i pro nás pedagogy nesmírně frustrující. Moc doufám, že úsilí, které jsme vynaložili k tomu, aby vaše vzdělávání zůstalo plnohodnotné i po dobu nejrůznějších omezení, přineslo své plody. Samozřejmě si uvědomuji, že ne vše šlo nahradit. Především o řadu společných momentů – s pedagogy, ale hlavně spolužáky, jste byli nenávratně ochuzeni. A i proto bych byl moc rád, aby náš vztah přetrval a abychom zůstali platformou pro budoucí dialog a sdílení zkušeností, ale také radostí a strastí," zmínil Vojtěch Aubrecht. Vzpomenul také válku na Ukrajině a obrovskou až všeobjímající vlnu solidarity, která se na Sutnarce zvedla, a další ze série prodejních benefičních výstav na podporu Ukrajiny.


Foto z promocí: Alex Dym

Galerie


Vedení fakulty obléklo nové taláry, které pro akademickou obec opět navrhla vedoucí ateliéru Fashion design Helena Krbcová.

Vedení fakulty obléklo nové taláry, které pro akademickou obec opět navrhla vedoucí ateliéru Fashion design Helena Krbcová.

Slavnostního vyřazení absolventů se zúčastnila a absolventský slib přijala prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti Blanka Šedivá.

Cenu děkana získal absolvent ateliéru Kov a šperk Ondřej Odstrčil, jehož práce je založena na posunutí hranice v tradičním granátového šperku.

Absolvent ateliéru Grafika Tomáš Leba získal Cenu děkana za bakalářskou práci, v níž se zabýval tématem světla v souboru kamenotisků a štětcových kreseb.

Cenu děkana získala za autorskou knihu Obojživelníky absolventka ateliéru Kniha a tvarování papíru Alžbeta Nemcová.

Cenu děkana získala také diplomová práce nazvaná Cesta. Richard Fahrner, absolvent ateliéru Socha a prostor vytvořil z topenářských a kanalizačních trubek sérii interaktivních zvukových objektů. Do objektů je pomocí tlakové pumpy přiváděn vzduch, pomocí kterého vzniká zvuk. Každý objekt je tvořen několika „píšťalami“ v různých tóninách, které spolu harmonicky ladí.

Cena děkana také putovala do ateliéru Keramický design a získala ji Eliška Kalousová za sérii stínidel, která jsou založena na průsvitnosti materiálu. Vytvořením otvorů a jejich zaplněním glazurou vytvořila rýžový dekor, který se prosvítí snáze než samotný porcelán.

Kniha METRART je průvodcem pražským uměním, který spojuje dostupnost pražského metra a místa spojená s uměním. Jde o místa, která nejsou čtenáři prvoplánově známá, zároveň však kolem nich běžně chodí. Její autor - absolvent Mediální ilustrace Jan Stěhule za ni získal Čestné uznání.

Bakalářská práce Marie-Magdalény Jiřenové získala Čestné uznání. Absolventka Produktového designu zpracovávala téma udržitelný design a navrhla produkt z materiálu využívajícího recyklace kávové sedliny.

Dětská hračka propojující dětský svět a závažná sociální témata od Kristiny Zejkanové z ateliéru Design nábytku a interiéru si odnesla Čestné uznání. Práce reaguje na konzumní společnost, plýtvání, kritickou ekologickou situaci a ztrátu duchovní podstaty Vánoc.

Čestné uznání za společenskou a vzdělávací hru, která je zaměřena na dějiny výtvarného umění, získala za svoji diplomovou práci Linda Trnková.

Čestné uznání získala autorská ilustrovaná kniha Do páru, určená nevidomým i vidomým dětem. Příběh zapomenuté rukavice, která se jednoho dne rozhodne najít si druhou do páru a vydá se za dobrodružstvím, vytvořila absolventka ateliéru Komiks a ilustrace pro děti Leona Schillerová.

Za invalidní vozík pro seniory, který bude lehký, skladný a vylepší některé stávající funkce, získal Čestné uznání Jonáš Baierle.

Velkoformátová malba akrylem od absolventa Nových médií Daniela Pechače získala čestné uznání. Autor se zabýval tradičními motivy folkloru z oblasti pohraničí Chodska.

Daniel Pechač při obhajobě své práce

Alice Pokorná jako svojí bakalářkou práci vytvořila sérii maleb na plátnech na téma Světlo v obraze a získala čestné uznání.

My Linh Phung získala čestné uznání za tvorbu kolekce vzniklou ve spolupráci s vietnamskou textilní společností W.ELL Fabric.

Čestné uznání získal Jakub Heyduk vytvoření nového orientačního systému pro Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

27. 07. 2022