Letní škola umělé inteligence spojila studenty Fakulty strojní s kolegy z OTH Amberg-Weiden

Další vzdělávání Studium Studující

Čeští a němečtí studenti poznali během čtyř zářijových dnů na Západočeské univerzitě teorii i praxi.

V týdnu od 13. do 16. září hostila Fakulta stojní Západočeské univerzity letní školu umělé inteligence. Katedra průmyslového inženýrství a managementu ji zorganizovala spolu s Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden - Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik.

Patnáct studentů z těchto dvou škol mělo ve smíšených týmech za úkol řešit problematiku rozpoznávání kamerového obrazu nebo zvukových stop pomocí algoritmů hlubokého učení a programovacího jazyka Python. Tyto teoretické projekty mají reálné aplikace v průmyslové výrobě, například při kamerové kontrole kvality produktů nebo při diagnostice a údržbě strojního vybavení.

Čtyřdenní program také okořenila exkurze do společnosti NOVEM Car Interior Design v Městě Touškově, kde měli studenti možnost vidět příklady nasazení umělé inteligence, průmyslové automatizace a metod průmyslového inženýrství v reálné praxi. Akce vyvrcholila v pátek prezentací výsledků jednotlivých týmů.

Galerie


Fakulta strojní

Marek Bureš

21. 09. 2022