Kybernetici navštívili výzkumnou laboratoř letectví v New Yorku

Ondřej Straka a Jindřich Duník z výzkumného centra NTIS přijali pozvání amerických kolegů prohlédnout si výzkumnou laboratoř Air Force Research Laboratory ve městě Rome v USA.

V rámci programu „Window on Science“ přednesli pracovníkům laboratoře dvě přednášky, ve kterých shrnuli nejnovější výsledky svého výzkumu v oblasti odhadu stavu nelineárních systémů s neurčitostí. Přednášky se věnovaly jak obecným poznatkům z oblasti odhadování získaných v posledních letech, tak aplikaci metod odhadu na problémy navigace a sledování pohybujících se objektů. Velký zájem posluchačů pak vyvolaly techniky pro posuzování míry nelinearity v problémech odhadu stavu, které umožňují vybrat metodu odhadu danému problému na míru, případně měnit chování metody odhadu v závislosti na aktuálních pracovních podmínkách. Návštěva byla zakončena intenzivní diskuzí s předpokladem pokračování dlouhodobé spolupráce s pracovníky laboratoře AFRL v oblasti sledování pohybujících se objektů.

Air Force Research Laboratory (AFRL) s ústředím na letecké základně Wright-Patterson v Ohiu byla založena v říjnu 1997. Vznikla sloučením čtyř laboratoří vzdušných sil a kanceláře vzdušných sil pro vědecký výzkum s více než šedesátiletou historií. Cílem laboratoře je výzkum, vývoj a integrace technologií pro vzdušné, vesmírné a kybernetické síly Spojených států amerických. Laboratoř zaměstnává cca 10 tisíc vojenských a civilních pracovníků. Spravuje vědecký a technologický program v objemu několika miliard dolarů ročně, který pokrývá základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj pokročilých technologií. Své poslání naplňuje mj. prostřednictvím osmi technologických součástí, z nichž jednou je Informační součást AFRL (AFRL Information Directorate), situovaná ve městě Rome ve státě New York. 

Window on Science (WoS) je grantový program laboratoře AFRL umožňující technickou spolupráci na úrovni základního výzkumu prostřednictvím přímého kontaktu mezi uznávanými zahraničními výzkumníky a vědci a inženýry z AFRL. Program WoS finančně podporuje návštěvu zahraničních vědců v laboratořích AFRL. Grantový program v Evropě spravuje Evropská kancelář pro výzkum a vývoj vzdušných sil (EOARD).
Galerie


Pamětní mince.

Pamětní mince.

Fakulta aplikovaných věd

Ondřej Straka

20. 06. 2016


Umělecká fakulta vybírá talenty do bakalářského studia

Studenti Studium Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 01. 2020

On-line soutěž KONTEXT zná vítěze

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

10. 01. 2020

Fakulta zdravotnických studií přispěla rodině dlouhodobě léčené Natálky

Konference Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

02. 01. 2020