Na FZS přednášela odbornice z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře

International Přednáška Studující

Studenti 1. ročníku oborů Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství se účastnili přednášek na téma Ošetřovatelské intervence a Systematický přístup v péči o ženu

V pondělí 24. října 2022 přivítala Fakulta zdravotnických studií Alexandru Archalousovou z Fakulty sociálních věd a zdravotnictví partnerské Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře.

Studenti 1. ročníku studijních oborů Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství si vyslechli její odborné přednášky s tématy Validace intervencí a její význam pro klinickou praxi sester, porodních asistentek, fyzioterapeutů a dalších nelékařských oborů, Ošetřovatelské intervence, jejich klasifikace a kritéria validace a Systematický přístup v péči o ženu s využitím vybraných koncepčních modelů a teorií. Přednášky byly začleněné do standardní výuky.

V rámci validace intervencí poukázala přednášející na výzkum s cílem zjistit významnost ošetřovatelských intervencí v klinickém nebo komunitním ošetřovatelství z pohledu sester a porodních asistentek. Dále představila klasifikační systémy ošetřovatelství a kritéria validace. Téma ošetřovatelská praxe v péči o ženu mělo za cíl naučit se systematickému zhodnocení pacientky dle vhodně zvoleného koncepčního rámce, stanovením očekávaných výsledků, naplánováním, realizací a dalším vyhodnocením ošetřovatelské péče. Alexandra Archalousová se také zmínila o velkých i středních teoriích ošetřovatelství, které demonstrují jednotlivé rozdíly mezi koncepčními modely. 

Věříme, že témata přednášek obohatily výuku našich budoucích sester a porodních asistentek, a těšíme se na další spolupráci s naším slovenským partnerem v Nitře.


Akci podpořil ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239.


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

02. 11. 2022