Konference Diverzita v ošetřovatelské péči se věnovala i ukrajinské kultuře

International Konference Studium

Na akci, kterou pořádaly Fakulta zdravotnických studií a Fakulta filozofická ZČU, se hovořilo o rozmanitosti v porodní asistenci, o teorii kulturní péče, komunikační bariéře sluchově postižených nebo třeba o veganství v nemocnici.

Fakulta zdravotnických studií hostila v úterý 25. konferenci Diverzita v ošetřovatelské péči. Byla určena nejen studujícím této fakulty a spolupořádající Fakulty filozofické, ale také všem dalším, kteří se dostávají do kontaktu s pacienty či klienty z odlišného kulturního prostředí.

S ohledem na stávající migrační vlnu v důsledku konfliktu na Ukrajině věnovala akce pozornost také ukrajinské kultuře. Představené principy jsou ale v praxi aplikovatelné vůči jakékoliv kulturně specifické komunitě, pacientovi či klientovi.

Na konferenci zazněly rozmanité odborné příspěvky. Kristýna Voříšková při přednáškách představila sluchovou poruchu jako příčinu komunikační bariéry ukrajinských uprchlíků. Domněnka, že znakový jazyk je univerzální, je podle ní mylná a právě uprchlická vlna na to poukázala. Neumíme si představit, jak těžké musí být v cizí zemi, neslyšet, neumět jazyk,y a přesto muset komunikovat. Jak se tedy s uprchlíky domluvit? Vzájemné porozumění je v tomto případě víc než potřebné.
Alena Lochmannová vystoupila s tématem Teorie kulturní péče, která je postavena na přesvědčení, že péče je podstatou ošetřovatelství, dominantním, sjednocujícím zaměřením oboru, a že péče ovlivňuje zdraví a pohodu lidí hlubokým způsobem v kontextu jejich prostředí.
Diverzitu v porodní asistenci ve vybraných evropských zemích představila Eva Hendrych Lorenzová, přiblížila některé evropské státy včetně České republiky, kde porodní asistenci velmi ovlivnilo období socialismu – většina porodů byla přesunuta do porodnic a profese porodní asistentky byla přejmenována na ženskou sestru. I v současné době čelí porodní asistence mnohým výzvám. Eva Hendrych Lorenzová navíc prezentovala svoji vlastní praxi a rozmanitost přístupů k péči o ženy-matky napříč státy, jež měla sama jako porodní asistentka možnost navštívit.
Klára Gillernová hovořila o tom, jaké to je být veganem v nemocnici. I přes narůstající zájem o rostlinnou stravu se totiž stále najdou oblasti, kde takto možnost není běžná. Právě v nemocnicích je možnost rostlinného stravování poskytnuta až na základě individuální konzultace.
Další přednášející Anna Pankowská mluvila o bioarcheologii a o důležitosti sledovat diverzitu v poskytování péče druhým v průběhu dějin a zaměřit se na období, kdy jediným zdrojem informací byl archeologický kontext.

Konference Diverzita v ošetřovatelské péči se uskutečnila v hybridní formě - prezenčně v budově Fakulty zdravotnických studií a její průběh byl přenášen online, přičemž organizátoři do programu zařadili také dva příspěvky zahraničních odborníků. Jedním z nich byl Johann Dussaux, který se připojil z francouzského Rouen, aby v příspěvku o jedinečnosti pacientů popsal francouzské sestry, jež se učí realizovat plány péče dle individuálních potřeb pacientů a posuzovat jejich potřeby. Tereza Homolková, absolventka Fakulty zdravotnických studií, je dnes zaměstnaná u Bavorského červeného kříže a do Plzně přijela osobně, aby přiblížila spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou v rámci zdravotnických záchranných služeb.

Konference byla financována z Rezervy rektora při spoluúčasti FZS.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

14. 11. 2022