Mezinárodní workshop Philosophy for Artificial Intelligence

07  -  08 December

7. prosince, 10:00 - 8. prosince, 22:00

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Konference Transfer Věda

Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU zve na mezinárodní workshop PFAI 2022: Philosophy for Artificial Intelligence, který se uskuteční 7. a 8. prosince v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Vstup: zdarma
Určeno pro: širokou odbornou veřejnost
Kontakt: Naděžda Hlaváčková, KFI FF, 777 01 05 01
Více informací na https://pfai2022.zcu.cz

Cílem workshopu je nejen filozofická reflexe současné podoby umělé inteligence a jejího vlivu na lidské myšlení a dorozumívání, ale také propracování filozofických metod a teorií, které mohou být užitečné pro samotný vývoj prospěšné a důvěryhodné umělé inteligence. Smyslem interdisciplinárního setkání je především prohloubit dialog mezi filozofy, informatiky a vývojáři UI.

Workshop by měl zároveň přispět k rozvoji navazujícího studijního programu Filozofie pro umělou inteligenci, který je na ZČU realizován od akademického roku 2021/22.

Úvodní přednášku pronese prof. Hamid Ekbia z Indiana University, kterému ZČU udělila 9. listopadu čestný doktorát za přínos v oblasti interdisciplinárního zkoumání umělé inteligence. Workshop uzavře Lenka Hámošová z FAMU participativním seminářem Sensing the Synthetic, v rámci kterého si účastníci mohou vyzkoušet propojení vrozené a umělé představivosti a kreativity.

Workshop bude probíhat v angličtině. Zájemci se mohou zaregistrovat na webu akce. 

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

07. 12. 2022, 10:00


15 November

obřadní síň plzeňské radnice + budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 11. 2022, 14:00

15 February

aula Fakulty pedagogické (VC 301), Veleslavínova 342/42


Fakulta filozofická

15. 02. 2023, 17:00

15 November

Sedláčkova 42, Plzeň (VC301)


Fakulta filozofická

15. 11. 2022, 13:00

28 November

Fakulta pedagogická, Chodské nám., místnost 303


Ústav jazykové přípravy

28. 11. 2022, 12:00