Mezinárodní jazykovědná konference Fakulty pedagogické představila sociolekty

Další vzdělávání Konference Univerzita

Sociolekty neboli jazykové styly určité skupiny lidí byly hlavním tématem odborné listopadové akce.

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2022 proběhla na Fakultě pedagogické mezinárodní konference Sociolekty v různých sférách komunikace. Katedra českého jazyka a literatury ji pořádala v návaznosti na tradici předchozích devíti konferencí zaměřených na výzkum slangu a argotu a spojených se jménem prof. Lumíra Klimeše, jejich dlouholetého organizátora a významného lingvisty.

Dopolední jednání byla věnována teoretickým otázkám výzkumu sociolektů (jazykových stylů určité skupiny lidí, pozn. red.) a jejich uplatnění v umělecké literatuře a publicistice, odpolední příspěvky se soustředily na sociolekty z pohledu školy a mládeže. Druhý den byly na programu referáty zkoumající sociolekty profesního charakteru a rovněž slovotvorné postupy a lexikum vybraných sociolektů.

Konferenci, které se zúčastnilo 25 referujících nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska, provázela přátelská, otevřená atmosféra. Živá diskuse probíhala jak během jednání, tak i v zákulisí, neboť problematika sociolektů je velmi složitá a zajímavá.

Bez nadsázky lze konstatovat, že plzeňské konference o problematice sociolektů se stávají pravidelnými reprezentativními přehlídkami badatelského rozvoje této discipíny.

Fakulta pedagogická

Jitka Málková

28. 11. 2022