Cena Ladislava Sutnara letos putovala do Velké Británie, Německa i USA

Hosté International

Dvě umělecké instituce a renomovaný designér jsou novými držiteli ocenění, které Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara udílí již od roku 2012. Slavnostní předání Ceny Ladislava Sutnara letos proběhlo nejen v Plzni, ale mimořádně i v New Yorku.

Do společnosti výjimečných uměleckých osobností a institucí, které významně ovlivňují světové umění a design, přibyl v roce 125. výročí narození Ladislava Sutnara britský designér Stuart Haygarth, německé centrum pro umění a média ZKM Karlsruhe a německá umělecká škola Bauhaus-Universität Weimar. Během své návštěvy v Plzni si hosté nejen prohlédli ateliéry fakulty a převzali svá ocenění během slavnostního ceremoniálu, ale proběhlo i setkání se studenty, v jehož rámci laureáti představili své instituce a tvorbu, a zahájení výstavy laureátů v Galerii Inkubátor.

Stuart Haygarth je klíčovou osobností současného designu. Cenu Ladislava Sutnara získal za svou tvorbu, v níž se věnuje především otázkám ekologie, tematice odpadu a nadprodukce. Moderní vysoká umělecká škola Bauhaus-Universität Weimar je svým zaměřením a přístupem blízká Sutnarce a právě za svou specializaci na umělecké a technické oblasti i mezioborovou spolupráci získala ocenění. ZKM Karlsruhe, celosvětově uznávaná kulturní instituce působící na pomezí umění a vědy, obdržela Cenu Ladislava Sutnara za výzkumné aktivity, projekty a vzdělávání v oblasti digitalizace umění.

Součástí slavnostního setkání na plzeňské radnici bylo i představení nové knihy vydané ve spolupráci s prestižním americkým nakladatelstvím MIT Press – faksimile přelomové publikace Catalog Design Progress z roku 1950, jejímž spoluautorem je Ladislav Sutnar.

Cena Ladislava Sutnara se letos mimořádně udílela i v New Yorku, konkrétně v Českém centru, kde svá ocenění dodatečně převzali laureáti, kteří se kvůli pandemii nemohli v minulých letech do Plzně dostavit osobně. Z rukou děkana Sutnarky Vojtěcha Aubrechta tak ocenění za svou systematickou práci v oboru obdržel grafický designér Stefan Sagmeister (laureát z roku 2021) a za podnětné a aktivizující dílo v oblasti vizualizace informací grafický designér Nigel Holmes (laureát z roku 2020).

Galerie


Setkání laureátů Ceny Ladislava Sutnara s děkanem Vojtěchem Aubrechtem

Prohlídka budovy a ateliérů Sutnarky

Slavnostní ceremoniál udílení cen proběhl v obřadní síni plzeňské radnice

Za Bauhaus-Universität Weimar ocenění převzal Andreas Mühlenberend, děkan Fakulty umění a designu

Za ZKM Karlsruhe ocenění převzal vedoucí publikačního oddělení Jens Lutz

Designér Stuart Haygarth získal Cenu Ladislava Sutnara za své inspirativní dílo

Děkan FDU představil novou unikátní publikaci – faksimile Sutnarovy přelomové knihy Catalog Design Progress. Na fotografii autor grafické úpravy Ondřej Zámiš a student Vojěch Liebl, který se na vzniku knihy také podílel

Přípitek nové publikaci

Andreas Mühlenberend přednáší pro studenty Sutnarky

Studenti fakulty měli příležitost poznat blíže letošní laureáty během přednášek …

… i prostřednictvím výstavy v Galerii Inkubátor.

Laureát z roku 2020 Nigel Holmes převzal své ocenění z rukou děkana Vojtěcha Aubrechta začátkem listopadu v Českém centru v New Yorku

Stefan Sagmeister získal Cenu Ladislava Sutnara v roce 2021, kdy se kvůli pandemii nemohl plzeňského ceremoniálu zúčastnit. Své ocenění proto převzal letos během setkání v Českém centru v New Yorku

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Kodýtková

28. 11. 2022